Tag : arveavgift

Forhatte skatter/avgifter

Norge har dessverre et alt for høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette har medført at flere nøringer ikke klarer å overleve i Norge da de får langt dårlige konkurransevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Vi vet også at ca. hver tredje nordmann lever av økonomiske ytelser fra skattebetalerne, som f.eks. trygd, sosialhjelp etc. Hadde Norge hatt et […]

Goto Top