Tag : arveavgift

Fjern dødsskatten

Fjern dødsskatten

Norge har en av verdens høyeste skatte og avgiftsnivåer og FrP får ofte kritikk for at vi vil redusere dette betydelig for folk med vanlige og lave inntekter. Jens Stoltenberg og de rødgrønne hevder at det å redusere skatter og avgifter betyr at vi ikke har råd til velferdsgoder. Det han tydeligvis glemmer er at […]

En skatt på død

Norge er dessverre et av de landene i vesten som har høyest skatter og avgifter totalt. Når vi samtidig vet at Norge går med  et overskudd på flere hundre milliarder årlig og har et meget kostbart byråkrati som ifølge undersøkelser kunne dekket et land med 40 millioner innbyggere viser det at vi burde ha lavere […]

Hvorfor ikke øke skattene?

I Nettavisen går Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Thomas Breen ut og advarer mot det han kaller en blåblå fare. Han er bekymret for at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å fjærne den sterkt usosiale dødsskatten/arveavgiften og dobbeltbeskatningen, formueskatt. Han argumenterer med at hvis vi fjerner arveavgift og formueskatt så «mister» staten ca. 15 milliarder årlig og han […]

Goto Top