SU sitt medlemsblad

SU sitt medlemsblad

Av en eller annen merkelig grunn får jeg tilsendt Sosialistisk ungdom sitt medlemsblad, Kraftverk 1-2 ganger i året. Vanligvis går bladet rett i papirgjenvinngen, men denne gangen satt jeg meg ned og leste bladet. Selv om jeg står milevis fra formynderholdningen og politikken til SU er det alltid av interesse å lese mer om hva de mener og ikke minst om hva de fokuserer på. Selve bladet virker veldig profesjonelt de SU fortjener ros for flere fyldige og gode artikler(til tross for at jeg er uenig med politikken) og et leservennlig blad.

Det er to artikler jeg merket meg som jeg synes er underlige. Den ene heter «Hvordan konke multinasjonale selskaper». Synes det er underlig at SU har som mål at store selskaper skal gå konkurs og mange arbidere skal miste jobben. Det er greit å være uenig i hvordan et selskap drives, men da bør fokuset være på hvordan bør selskapet endres på en måte som gjør at arbeiderne ikke mister jobben og at verdiskapningen i selskapet økes. Det er tre selskaper de går til angrep på denne gangen.

Som dere ser av bildet ovenfor ønsker altså SU at Veolia, Statoil og Aker solution skal gå konkurs. SU ønsker altså at følgende antall ansatte skal miste jobben:

  • Veolia: 18 000 ansatte
  • Statoil: 29 500 ansatte
  • Aker solution: 23 000 ansatte

Ønsker virkelig SU at 70 500 ansatte skal miste jobben? Jeg har aldri beskyldt SU for å bry seg om enkeltindividene noe som kan være grunnen til at de ikke bryr seg om de 70 500 enkeltindividene som mister jobben hvis SU får det som de vil. Jeg velger heller å argumentere med noe de virkelig bryr seg om, den store og sterke staten. Hva skjer med staten hvis:

  • De mister skatteinntektene fra 70 500 skatteobjekter?
  • 70 500 færre skatteobjekter betyr langt mindre penger i omløp som statene kan avgiftsbelegge gjennom moms og andre direkte og indirekte avgifter
  • Statene mister betydelig arbeidsgiveravgift(ja vi har faktisk avgift for å holde folk i arbeid i Norge
  • SU har tydeligvis glemt at staten og deres egen Regjering er hovedaksjonær i Statoil med 67% av aksjene. Statoil har en verdi på ca. 450 milliarder kroner som Norge dermed eier 67% av. Dette er felleskapets verdier som SU nå ønsker skal fordufte bort
  • Staten er også indirekte eier av Aker solution gjennom vårt eierskap i Aker holdning. Denne milliardverdien ønsker også SU at skal gå tapt for felleskapet.

Det som også er litt skremmende er at SU oppfordrer folk til å begå kriminelle handlinger for å få selskapene til å gå konkurs. Heldigvis går ikke Veolia, Statoil eller Aker solution av noen raddisungdom som tagger ned selskapenes eiendom. Det er vel kun SU som har tro på at hærverk som dette fungerer. Vi får alle håpe at politiet får tatt de som tagger og sørger for at de får en klekkelig bot i tillegg til å måtte erstatte ødeleggelsene de påfører samfunnet. Lurer på hva SU hadde sagt hvis et konkurerende ungdomsparti oppfordret til hærverk mot SU sitt skattefinansierte kontor og utstyr.

Det siste morsomme jeg leste i medlemsbladet er at SU mener at vi ikke oppnår likestilling før alle kvinner er sikret orgasme…

Goto Top