Strafferabatt for ikke å lyve

Strafferabatt for ikke å lyve

Jeg har flere ganger skrevet om kriminalitetspolitikken som føres i Norge. Den er dessverre basert på hensynet til den kriminelle og ikke på hensynet til offeret og samfunnet. Norge har dessverre alt for milde straffer for flere typer kriminalitet, spesielt når det gjelder vold, voldtekt, drap ol. Vi har dessverre også et rabattsystem som gjør at hvis du begår flere kriminelle handlinger så får du lavere straff enn om du hadde begått handlingene hver for seg. Dette er et underlig system som jeg har problemer med å forstå.

Vi har også et rabattsystem for de som velger å ikke lyve når de blir tatt. Dette systemet er for å belønne kriminelle som legger alle kortene på bordet og dermed reduserer politiet og rettsvesenets jobb. I saken rundt drapet på Oda Moe så fikk drapsmannen hele 5 års strafferabatt pga. at han tilsto drapet. Foreldrene til Oda Moe sier at «drapet blir ikke mildere selvom han tilstår». Her er jeg helt på linje med foreldrene. Vi burde fjernet strafferabatten og heller gitt økt straff for de som ikke tilstår og velger å holde tilbake opplysninger. Et sånt system kunne sørget for at folk raskere tilsto, men at man ikke fikk rabatt for en grusom handling.

Goto Top