Stopper bompengeøkning

Stopper bompengeøkning

Stopper bompengeøkning

Den rødgrønne regjeringen vedtok like før de tapte valget at store deler av rabattene man får ved bruk av bombrikke på E6 gjennom Østfold skulle fjernes. Dette ville medført en økning av bompengeutgiftene med hele 40% noe som for mange pendlere ville utgjort opp mot 10 000 kr i året. Fremskrittspartiet gikk til valg på å redusere og helst fjerne bompenger. Da de partiene som ønsket mer bruk av bompenger fikk hele 83,7% ved valget og FrP fikk 16,3% får vi ikke gjennomført vårt mål fullt ut dessverre. Men vi har allerede fått gjennomslag for at bompengeandelen skal reduseres sånn at bilistene skal betale mindre. Vi er derfor glade for at vi nå har fått gjennomslag for å stoppe de rødgrønne sitt forslag om å forby store deler av bompengerabattene og nå slipper bilistene en ekstra bompengeregning på opp mot 10 000 kr.

Dette hadde aldri skjedd uten FrP i regjering og vi fortsetter kampen for å få lagt ned bomstasjoner, hindre nye og ikke minst redusere bompengeandelen sånn at bilistene skal slippe å måtte betale dobbelt og tredobbelt for de veiene de kjører på.

Goto Top