Stopp NAV ytelsene

Stopp NAV ytelsene

Stopp NAV ytelsene

Det at flere ungdom som er oppvokst og bosatt i Norge velger å reise til Syria og Irak for å kjempe for IS er uforståelig for de fleste av oss. Hva som får og motiverer ungdom til å drepe og torturere uskyldige mennesker er skremmende og viser viktigheten av å bekjempe all form for islamisme og terror. Skal vi få stoppet fremmedkrigere må man drive forebyggende arbeid og her er det på tide at moskeene og Islamsk Råd kommer sterkere på banen. Det er ikke sånn at en ungdom over natten blir radikalisert, det er en modningsprosess som skjer her i Norge etter sterk påvirkning fra islamister her hjemme og via internett. Selv om alle fordømmer IS og deres handlinger er det viktig at vi benytter alle de grepene vi kan for å gjøre det vanskeligere å reise og sørge for at konsekvensene blir klargjort for den enkelte før man reiser. Selv om islamistene forakter Norge og vårt demokrati sier de gledelig ja til ytelser fra NAV som igjen er finansiert av det de kaller vantro mennesker. Det å vite at skattebetalerne i Norge sine hardt opptjente skattekroner blir benyttet til å finansiere mennesker som dreper og torturerer uskyldige er en skremmende tanke. Det er åpenbart at hvis man kriger og bedriver terror er man åpenbart ikke syk, arbeidssøkende eller bedriver videreutdanning. Det betyr at fremmedkrigere selvfølgelig ikke bør ha rett på sykelønn, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Utfordringen i dag er at NAV sjelden får beskjed om at en person har reist til Syria og Irak. Det er derfor viktig at vi skaper et mer smidig system der det går automatisk melding fra PST/Politiet til NAV med en gang de vet om en person har reist til Syria/Irak. Da vil NAV raskt kunne kutte støtten umiddelbart.

Vi vet også at mange av de islamistiske fremmedkrigerne blir skadet i Irak/Syria og hvis de da kommer hjem til Norge igjen vil de kunne ha krav på forskjellige ytelser siden de er skadet og syke. Jeg synes det er urimelig hvis en person som skader seg gjennom å bedrive terror skal ha rett til f.eks. uføretrygd. Jeg tar derfor til orde for at fremmedkrigere som skader seg ikke skal ha rett på uføretrygd eller andre ytelser på bakgrunn av en skade de har fått som følge av terroraktiviteter.

Jeg tror ikke at disse tiltakene alene vil stoppe fremmedkrigere, men vi må benytte alle midler vi har for å hindre islamistiske fremmedkrigere. Norske skattebetalere skal ikke måtte betale for ytelser til mennesker som begår islamistisk terror på groveste måte.

Goto Top