Stopp halvdrapene

Stopp halvdrapene

En ny voldteksbølge skaper mye usikkerhet i Oslo og resten av landet. Til tross for mye fokus og demonstrasjonstog opplever vi stadig nye overfallsvoldtekter. En voldtekt er noe av det simpleste og groveste man kan begå og jeg vil derfor kalle en voldtekt for et halvdrap. De fleste overlever en voldtekt fysisk, men psykisk blir mange skadet for resten av livet. Jeg blir da skuffet over såkalte eksperter og proffesorer som omtaler voldtekt som en adferd og skal prøve å unnskylde voldtektsmannen med alt fra vanskelig barndom, selv blitt misbrukt, krigsopplevelser osv. Det er helt sikkert flere årsaker til at folk begår bestialske handlinger som voldtekt, men det finnes ingen unnskyldning eller formildene omstendigheter rundt en voldtekt.

Det er da skuffende å se at Regjeringen er såpass passive og har droppet å iverksette flere tiltak som kunne forhindret flere voldtekter. Allerede i januar 2008 fikk Regjeringen og justisministeren overlevert 12 konkrete forslag som ville redusert antall voldtekter. Det er nå avslørt at Regjeringen droppet og iverksette hele 9 av de 12 tiltakene som kunne gjort Oslo og resten av landet betydelig tryggere. Jeg tror det er viktig at vi skiller mellom overfallsvoldtekter og voldtekter begått av bekjente. Begge deler er like ille, men jeg tror virkemidlene som bør benyttes er noe forskjellig. For å bekjempe overfallsvoldtekter begått av bekjente bør man ha mer holdningsskapende arbeid og strengere straffer. For å bekjempe overfallsvoldtektene som vi nå ser trenger vi flere virkemidler. Vi må ikke være naive og tro at det hjelper at gutta på vorcespiel forteller hverandre at man ikke skal voldta som var et tiltak AUF nylig lanserte for å få ned antall overfallsvoldtekter. Jeg tror de færreste av de som begår halvdrap er folk som sitter på vorcespiel, for så å gjemme seg bak en busk i en park i håp om at en jente går forbi. I denne debatten må vi også våge å kalle en spade for en spade og se på realitetene.

Hva som er årsaken i at innvandrere står bak nesten alle overfallsvoldtekter er nok sammensatt, men det er en realitet. Det betyr selvfølgelig ikke at alle innvandrere er voldtektsmenn på lik linje med at alle etniske nordmenn ikke er terrorister selv om ABB er etnisk norsk. Men det helt klare statistikken viser at noe må gjøres og jeg har her 10 konkrete innspill til hva som bør gjøres umiddelbart for å trygge våre gater
  1. Hele 150 av siste årskull på politihøyskolen er arbeidsledige. Regjeringen må bevilge midlene som trengs sånn at disse kan komme ut i synlig tjeneste umiddelbart
  2. Bruke politistudenter som «vakter» på kveldstid i helgene
  3. Mer synlig politi gjennom å overlate mer kontorarbeid til sivilt ansatte sånn at vi får politiet ut på gaten
  4. Minimumsstraffen bør økes til minst 6 år. I 2009 var gjennomsnittstraffen for voldtekt kun 324 dager i ubetinget fengsel i følge SSB
  5. Kvantumsrabatten må fjernes. Det er skammelig at hvis du voldtar 3 eller 10 så er straffen lik. Man bør straffes for hvert enkelt tilfelle
  6. Styrke oppklaringsprosenten gjennom å styrke og utvide kompetansen på voldtektsmottak og blant politietterforskerne
  7. Mer lys i gater og parker
  8. Samtlige asylsøkere skal sitte i forvaring frem til det er avgjort om de har lovlig opphold eller ikke
  9. Personer med avslag/ulovlig innvandrere på sin asylsøknad skal ikke få gå fritt på gaten, men arresteres og holdes i forvaring frem til utsendelse
  10. Ved voldtekt skal oppholdstillatelsen trekkes tilbake og personen skal helst sone i sitt hjemland
Takker for alle innspill jeg har fått på Facebook og twitter, hvis du har flere forslag er det bare å komme med de i kommentarfeltet.
Goto Top