Stopp diskrimineringen

Stopp diskrimineringen

VGNett kan i dag melde at Fremskrittspartiet nå fremmer forslag om et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen, dette er et forslag jeg virkelig støtter. Dessverre så vet vi at hijab er et kulturelt plagg som i stor grad brukes til å undertrykke kvinner og for å fastslå deres underlegenhet ovenfor mannen. Noen hevder at et forbud mot hijab bryter med religionsfriheten, noe som er feil. Frem til 70 – tallet eksisterte nesten ikke hijab i det hele tatt og kvinner i muslimske land gikk kledd som alle andre kvinner i verden. På 80 – tallet var det noen kvinner som begynte med hijab, før bruken eksploderte på 90  og 00 – tallet.

Det er heldigvis flere og flere land som vurderer et forbud mot det kvinneundertrykkende plagget og flere muslimske land har allerede vedtatt et forbud. I f.eks. Tunisia og Tyrkia som begge er musloimske land har de et forbud mot hijab på offentlige kontorer og bygninger. Grunnen til at de innførte dette forbudet var for å vise et tydelig signal om at de nekter å godta den kvinneundertrykkingen som hijab representerer og vil også være til stor hjelp for alle de kvinnene som virkelig ønsker friheten til å slippe å bruke hijab.

Jeg synes at vi ikke bare burde forbudt bruk av hijab i barneskolen, vi burde ha forbudt bruken på alle offentlige kontorer, skoler og universiteter. Da ville vi gitt et tydelig signal om at vi nekter å godta undertrykkingen som mange kvinner utsettes for og vi sier samtidig at i Norge så har alle kvinner og menn like rettigheter til selv å bestemme over sine egne liv. Når vi vet at enkelte menn mener at kvinner må ha på seg hijab for å tøyle og begrense hennes seksualitet så er det kvalmende og enda et godt argument for å innføre et forbud for hijab i skolen. Jeg håper innerlig at Fremskrittspartiet får støtte i sitt forslag om å forby hijab i barneskolen, hvis forslaget blir nedstemt vil jeg arbeide for å få det vedtatt på lokalt og regionalt nivå så langt det er mulig. Jeg nekter å sitte stille og se på den undertrykkingen som hijaben representerer.

Goto Top