Statsbudsjettet som privatøkonomi

Statsbudsjettet som privatøkonomi

Debatten rundt de forskjellige forslagene til statsbudsjett pågår for fullt. Regjeringen la først frem sitt alternativ, så har opposisjonspartiene lagt frem sitt. Det blir ofte mye debatt rundt detaljer og beskyldninger om hvem som er ansvarlig, uansvarlig, styrker/svekker helsevesen, skatt osv. Jeg har derfor laget en oversatt versjon av Regjeringens forslag og FrPs alternative forslag som om det var privatøkonomi.

Regjeringen:

Fortsetter å plassere sparepengene i risikofylte aksjer og låner de ut til venner og bekjente med gjeldsproblemer. Samtidig forfaller huset og det er nå like før taket lekker og vannrørene er rett ved å sprekke, men man tar seg ikke råd til å rette opp dette. Man dropper å strø på gårdplassen. Det er ikke noe poeng i å bruke mer penger på utdannelse da man allerede har jobb. Bilen skranter, men av miljøhensyn kan man ikke kjøpe en ny bil. Inngangsdøren er åpen for alle, hyggelig med besøk fra kjente og ukjente.

FrP:

Fortsetter å bygge opp formuen, men plasserer sparepengene på tryggere steder. Da det er like før huset får vannskader pga. taklekkasje og dårlige rør velger man å rette opp dette for å unngå en unødvendig ekstrautgift om ikke lenge. Man velger å strø på gårdsplassen for å sikre seg mot å falle og skade seg da man ikke ønsker en unødvendig sykemelding. Man bruker noe mer av sine penger på å ta videreutdannelse sånn at jobben blir tryggere, også i fremtiden når oljen tar slutt. Dette vil også medføre økte inntekter noe som sikrer at man kan betale ned på huslånet. Bilen skiftes ut i en mer miljøvennlig, sikker og stabil bil som også redusere drivstoffutgiftene. Man inviterer til besøk, men kun de som oppfører seg ordentlig og ikke stjeler blir invitert.

 

 

 

Goto Top