Statlig gapestokk

Statlig gapestokk

Skattelistene for 2009 er nå lagt ut og vi alle kan snoke rundt og delvis finne ut hva naboen tjener og hvor stor formue naboen eventuelt har. Selv så må jeg innrømme at jeg selv har sjekket skattelistene på nett selvom jeg er en motstander av offentliggjøringen. Det finnes mange argumenter mot en offentliggjøring, men det beste og enkleste argumentet er enkelt og greit, dette har ikke du noe med.

Hvilke rett skal du ha til å snoke deg frem i andre menneskers privatliv? Skal det offentlige legge ut opplysninger som flertallet av nordmenn mener bør være private? Dessverre så er Fremskrittpartiet alene på Stortinget i vårt ønske om å fjerne offentliggjøringen av skattelistene da vi mener at skatteoppgjøret er en sak mellom den enkelte skatteyter og skattemyndighetene. Ingen andre enn eventuelle kontrollinstanser bør ha tilgang til dette.

De andre partiene mener tydeligvis at det er riktig at skattelistene offentliggjøres og at vi får en offentlig gapestokk der både de rikeste og fattigste dras frem i media og blandt folk. Denne gapestokken burde vi sluppet.

Noen hevder at det er viktig å ha offentlige skattelister for å undersøke at alle folk betaler riktig med skatt inn til felleskapet. Denne tanken er utopisk, da skattelistene gir et veldig ufulstendig bilde for de fleste da fradrag ikke kommer frem i de skattelistene som legges ut offentlig. Undertegnende f.eks. kommer opp en en inntekt og formue som er feil i forhold til reell inntekt/formue. Uansett så blir det galt, for skulle vi ha fulgt argumentet om at det er så viktig å ha 4,8 millioner kontrolører som sjekker at alle betaler riktig skatt så burde vi vel nesten også hatt 4,8 millioner kontrollører til å kontrollere hvem som mottar penger fra staten? Jeg er selvfølgelig ikke tilhenger av å lage offentlige lister over uføretrygdede, pensjonister, sykemeldte, studenter, sosialklienter etc. da jeg mener det er en sak mellom deg som enkeltindivid og staten. Så må vi selvfølgelig ha gode kontrollrutiner, men vi trenger ikke å henge ut folk av den grunn i en moderne gapestokk.

Goto Top