Støtt soldatene våre

Støtt soldatene våre

Den siste uken har det vært mye debatt i media i kjølvannet av mannebladet Alpha sin reportasje fra de norske styrkene i Afghanistan. Soldatene kom som kjent med flere utspill som f.eks. «det er bedre å krige enn å ha sex», «målet vårt er å drepe» osv. Disse uttalelsene og bruken av gamle norske symboler har opprørt deres oppdragsgiver, Regjering og Storting. Forsvarsministeren valgte å angripe uttalelsene til soldatene før hun hadde lest hele artikkelen, hun tok utgangspunkt i tre sitater og noen få bilder. Hun hadde ikke pratet med soldatene det gjaldt for å få deres versjon, hun valgte heller å kritisere soldatene hun selv har sendt i krigen på vegne av alle oss andre.

Debatten må etter min mening føres helt uavhengig om man er motstander av krigen i Afghanistan eller ikke. Soldatene som er der er helter som er villige til å ofre sitt liv for å trygge sitt land og sitt folk. I Norge har vi dessverre ikke en kultur for å hedre soldatene våre, noe man f.eks. har i USA og England. Der blir soldater tatt imot som helter når de kommer tilbake til hjemlandet både av folk som støtter krigen og folk som er motstandere av krigen.

Jeg tror få av oss kan forestille seg hvordan det er å krige på marken i Afghanistan. I perioder kjemper du i en intens skuddveksling der sannsynligheten for at en av dere skal dø er stor. Det er da etter min mening helt naturlig å vise glede hvis du klarer oppdraget ditt og redder ditt og din tropp sitt liv. Hvis man ikke viser den gleden ville jeg blitt bekymret, for jeg tar det for gitt at våre soldater ønsker å leve, men er villig til å ta risikoen på vegne av det norske folk.

Jeg synes ikke vi skal henge oss så mye opp i språkbruken eller symbolbruken til våre soldater, vi skal måle de på om de utfører oppdraget de er satt til å gjøre. Etter hva jeg har forstått så utfører våre soldater en meget god jobb i Afghanistan og nyter stor anerkjennelse for sitt arbeid. Det er det vi skal måle de på, ikke noen enkeltsitater som kan virke spesielle for folk som sitter trygt hjemme i Norge.

Det som gjør saken trist er at vår forsvarsminister svikter soldatene våre og går til frontalangrep på de som i dag risikerer sitt liv på våre vegne. Jeg er stolt av våre soldater og arbeidet de gjør og de fortjener all mulig støtte og ikke en moralistisk pekefinger. Macho språkbruk og symbolbruk har man brukt i forsvaret gjennom alle tider, noe som kommer tydelig frem hvis man går helt tilbake til antikken eller andre kriger som har blitt utkjempet.

Goto Top