Slutt å jobb, lev på trygd

Slutt å jobb, lev på trygd

Regjeringen hevder at Norge har meget lav arbeidsledighet og prøver å ta æren for dette. Det de glemmer å si er at vi i Norge har hele 700 000 personer i yrkesfør alder som står utenfor arbeidslivet. En god del av disse er nok reelt arbeidsuføre, men jeg nekter å tro at hele 700 000 mennesker i yrkesaktiv alder er for syke til å kunne jobbe. I Norge har vi relativt enkle yrker da vi har langt flere hjelpemidler og bedre tilrettelegging enn de fleste andre land og det er ikke noe som skulle tilsi at man blir mer syk og skadet av å jobbe i Norge enn i andre land.

Jeg tror en stor del av utfordringen er at vi har gjort det for lite lønnsomt å jobbe. Vi har et meget høyt skatte og avgiftsnivå i Norge og vi har meget generøse trygdeordninger og dette tror jeg lett kan gjøre noe med mentaliteten til oss nordmenn. For hvis man har problemer med ryggen og dermed ikke orker å ha en fysisk tung jobb i industrien så er det nok ofte lettere å bli uføretrygdet enn å videreutdanne seg til en mindre fysisk krevende jobb hvis de økonomiske insentivene ikke tilsier at du tjener noe særlig mer på å jobbe. VG har i dag offentliggjort en undersøkelse som viser at flere faktisk kan tjene mer på å bli uføretrygdet enn på å jobbe. Da er det noe galt med systemet for da oppfordrerer vi i praksis folk til heller å velge uføretrygd enn videre arbeid.

La det være helt klart at jeg er tilhenger av at personer som er reelt syke og som ikke kan jobbe skal ha rett til uføretrygd. Uføretrygd er en rettighet du opptjener selv gjennom vårt felles forsikringsselskap folketrygden, det er da en selvfølge at hvis du har et reelt behov så skal du få uføretrygd. Men vi må selvfølgelig sette et tak på uføretrygden sånn at ingen tjener på å gå på trygd i stedet for å jobbe og jeg er derfor glad for at det ser ut til at de fleste partier nå er enig i dette. Jeg husker godt hvor kritisert Fremskrittspartiet har blitt gjennom årene når vi har poengtert at det skal lønne seg økonomisk å jobbe og at vi bør ha gode insentiver for at folk skal jobbe. Noen er nok for syke til å jobbe 100%, men jeg tror de fleste har en restarbeidsevne som burde blitt benyttet langt bedre og derfor må vi ha systemer som gjør at det lønner seg å jobbe.

Jeg tror også en god del mennesker lurer til seg uføretrygd og vi bør derfor styrke kontrollrutinene for å få dette avdekket. En ide kan være at alle som går på uføretrygd bør inn til en ny uavhengig lege f.eks. hvert 4 år som vurderer om du fortsatt er for syk til å kunne jobbe eller om helsetilstanden din har bedret seg sånn at du kan jobbe noe. Hvis vi får på plass gode kontrollrutiner og samtidig sørger for at det lønner seg økonomisk å jobbe så vil dette være til det beste både for samfunnet som får flere i jobb, men ikke minst også for de som er reelt syke og som virkelig har behov for uføretrygd da alle vet at dette er personer som virkelig er syke og fortjener sin uføretrygd.

Goto Top