Slipp de kriminelle fri

Slipp de kriminelle fri

Vi blåser i arbeidsgiveren vår og sikkerheten til innbyggerne ved at vi slipper de kriminelle fri. Dette er tydeligvis holdningen til YS stat i forbindelse med at de har varslet at de vil ta ut de ansatte ved Bjørgvin fengsel i streik hvis lønnsforhandlingene med staten ikke kommer i mål. Konsekvensene bryr de seg tydeligvis ikke om da de har sagt nei til fengselsledelsens dispensasjonsøknad.

Konsekvensen kan da bli at de kriminelle blir satt på gaten til tross for at opptil 20 fanger har mer enn 1 år igjen av soningstiden(som sannsynligvis burde vært lenger hadde man bare hatt fornuftige straffer her i landet).

Jeg har full forståelse for at de ansatte ønsker bedre lønns og arbeidsvilkår, vi alle ønsker oss det. Men det må være mulig å føre kampen uten å utsette samfunnet for økt risiko. Tidligere har arbeidstakerorganisasjonene holdt fengselsansatte utenfor streikeuttakene og heller tatt ut andre ansatte i streik, dette burde de gjort nå også. For å vinne gjennom i en streikesituasjon der det offentlige er motpart bør de sørge for å skaffe seg opinionens støtte og sympati, men å slippe kriminelle og muligens farlige personer på gaten er neppe riktig måte å skaffe sympati og støtte for deres lønnskrav.

De fengselsansatte gjør etter min mening en meget god og viktig jobb og er underbetalt i forhold til utdannelse, risiko og arbeidstider og jeg vil støtte deres kamp for bedre arbeids og lønnsvilkår. At pampene i arbeidstakerorganisasjonene systemet som sitter trygt på Youngstorget skal slippe løs kriminelle fanger blir galt. Ikke nok med at LO systemet pøser penger inn i AP og ukritisk støtter AP sin politikk uavhengig om medlemmene i LO og YS ønsker denne politikken, men de ser jo ut til å hjelpe Regjeringen med å løse mangelen på fengselskapasitet ved å slippe løs fanger.

Dagens Regjering har som kjent valgt å løse problemet med for få soningsplasser ved å slippe løs fanger før dommen er ferdig, noe som i seg selv er en håpløs politikk, men at pampene i LO og YS systemet skulle hjelpe Regjeringen på denne måten er jo litt rart.

Tidligere har skrevet om det akutte behovet for flere fengselsplasser, strengere straffer for vold, voldtekt og annen alvorlig kriminalitet og ikke minst mer politi, men for å få til det trenger vi tydeligvis en ny Regjering som ikke har en Justisminister som har valgt å være de kriminelles beste venn i stedet for å gi samfunnet den sikkerheten vi fortjener.

Goto Top