Skattlegger miljøvenner

Skattlegger miljøvenner

Det at dagens Regjering er meget glad i diverse skatter og avgifter er noe vi alle kjenner til og daglig merker i lommeboken vår. Regjeringen har økt skatter og avgifter hvert eneste år siden Regjeringen tiltrådte i 2005 og de har varslet ytterligere skatte og avgiftsøkninger i årene fremover. Dette til tross for at staten Norge går med overskudd på flere hundre milliarder årlig.

Det siste som nå kommer frem er at regjeringen vurderer avgiftsøkning på miljøvennlige biler. Forstå det den som kan! Fremskrittspartiet har lenge ønsket å redusere bilavgiftene betydelig og har også vært klare på at de mest miljøvennlige bilene bør få meget lave avgifter. Dette for å stimulere folk til å kjøpe nye, miljøvennlige og trafikksikre biler.

Jeg synes det derfor er meget underlig at Regjeringen endrer rammebetingelsene så raskt og dermed gjør det dyrere for folk flest å velge miljøvennlige biler. Regjeringen stopper heller ikke med å øke avgiftene på miljøvennlige biler, de vurderer også å innføre en ny avgift på miljøvennlig drivstoff(Bioetanol E85).

Mitt spørsmål blir da, hva tenker regjeringen på? Først så ber de oss alle om å tenke mer miljøvennlig og bruker store og fine ord om global oppvarming osv. Hvorfor øker de skattene og avgiftene for folk som velger miljøvennlig? Dette viser at Regjeringen ikke bryr seg om miljøet. De bryr seg mest om fine ord uten handling og ikke minst hvor mye skatter og avgifter de får dratt inn til et enormt årlig overskudd på statsbudsjettet.

Goto Top