Skatt på frivillig arbeid og tigging

Skatt på frivillig arbeid og tigging

Det er en kjent sak at vi i Norge har skatteglade politikere og byråkrater som hele tiden leter etter nye områder de kan skatte- og avgiftsbelegge. Jeg tror alle er enig i at et samfunn trenger skatteinntekter for å kunne finansiere de velferdsgodene man ønsker skal være såkalt gratis. Selv er jeg av den oppfatningen at skatte og avgiftsnivået må være på et lavest mulig nivå sånn at folk flest selv skal få bestemme over sin egen lønn. Jeg har ikke noe tro på at politikerne er bedre enn folk flest til å bestemme hva deres penger skal gå til, derfor vil jeg jobbe for langt lavere skatter og avgifter. Når det gjelder hvilke skatter og avgifter vi skal ha så mener jeg at et flatere skattesystem med et høyt bunnfradrag hadde vært det mest riktige og at avgiftene var på det nivået tjenesten konkret koster, ikke mer som er vanlig i dag.

Det må også være lov for politikerne å benytte sunn fornuft når de bestemmer seg for hva som skal skattlegges. Det siste nå er at flertallet av politikerne mener at vi må skattlegge frivillig arbeid. Ja, de ønsker faktisk at en person som arbeider gratis for en veldedig organisasjon skal skattlegges hvis de f.eks. får en gratis lunch etter å ha arbeidet gratis i mange timer. Saken som har aktualisert temaet er alle de som nå i sommer jobber gratis for flere av våre fine kulturfestivaler. Det er selvfølgelig vanlig at de som arbeider gratis på en festival slipper gratis inn og muligens får seg en gratis baguette etter mange timers arbeid. Denne skattleggingen vil også kunne ramme frivillige som jobber gratis for f.eks. Røde Kors i vinterferien da det er vanlig at de får bo og spise gratis i den tiden de arbeider gratis med å redde liv på fjellet. Dette ønsker nå de skattekåte politikerne å skattlegge.

Det må være lov å bruke sunn fornuft, men dessverre ser det ikke ut til at de øvrige politikerne klarer dette da det viktigste for de er å tyne mest mulig skatter og avgifter ut av oss til tross for at dette kan få negative konsekvenser for alt det fine frivillige arbeidet mange hundretusener av nordmenn utfører. Politikerne nøyer seg heller ikke med å skattlegge mennesker som yter frivillig innsats, de har tidligere bestemt seg for at slitne narkomane som selger =Oslo og tiggere skal måtte betale skatt av sitt arbeid. Til alle mine politikerkollegaer, bruk hodet.

Goto Top