Sivil luftfart nærmer seg

Sivil luftfart nærmer seg

Sivil luftfart nærmer seg

Moss lufthavn Rygge har fra første dag hatt utfordringer og motstandere. Alt fra miljøfanatikere som mener det er bedre at folk kjører 1-2 timer ekstra i bil for så å fly 15-20 minutter lenger fra Gardermoen enn å fly fra en av Europas mest miljøvennlige flyplasser.

Flyplassen har også blitt motarbeidet av AP og Senterpartiet som stemte imot levelige vilkår for flyplassen da de så på en flyplass utenfor det statlige Avinorsystemet som en trussel for øvrige distriktsflyplasser selv om fakta viste at Moss lufthavn Rygge ikke var noen trussel, tvert imot.

Til slutt kom den mye omtalte flypassasjeravgiften og den ble brukt som et påskudd for at flyplassen ble lagt ned. Men først, la oss være ærlige, flypassasjeravgiften burde aldri blitt innført, den har minimal miljøgevinst og er uheldig for passasjerene som betaler den uavhengig om det er passasjerer fra Flesland, Bodø, Torp eller Rygge. Vi tar også selvkritikk for måten hele den saken ble håndtert på og vi burde gjort mye annerledes da den ble innført. Samtidig har de fleste nå sett at denne avgiften ikke var årsaken til at flyplassen ble lagt ned. Ryanair har selv sagt at de ønsket å fortsette å fly fra Rygge til tross for avgiften, men de ønsket ikke å ha ansatte på norske kontrakter da de etter en dom nå må betale norske lønninger til ansatte med base i Norge. Etter at flyplassen ble lagt ned har det vært en økning i lufttrafikken i Norge og Ryanair har utvidet betydelig fra andre norske flyplasser selv om deres passasjerer må betale eksakt den samme avgiften der.

Uansett er avgiften unødvendig og FrPs landsmøte gikk enstemmig inn for å avskaffe denne avgiften noe vi er det eneste partiet som ønsker. AP, SP, H, V og de øvrige partiene ønsker å videreføre avgiften, men da ved at den bytter navn og flere av de ønsker også å øke den betydelig.

Det som er gledelig for Østfold nå er at flyplassen endelig har fått nye eiere som mener de skal klare å drive en god sivil flyplass på Rygge fra 2019 med de rammevilkårene tidligere eiere hadde. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen(FrP) og regjeringen har sagt at de nye eierne skal få konsesjon med minst like gode vilkår som den forrige konsesjonen.

Mye har skjedd i Moss lufthavn Rygge sin historie, det har vært mange oppturer og nedturer. FrP vil lære av de feilene som har skjedd og vi vil stå på og bidra sånn at de nye eierne lykkes.

Goto Top