Shariadomstoler i Norge?

Shariadomstoler i Norge?

Noen av oss har gjennom mange år advart mot et samfunn der en gruppe mennesker lever med egne lover og regler. For ikke så lenge siden kom det frem at det på Grønland i Oslo eksisterer et uformelt moralpoliti der islamister sørger for at folk kler seg «riktig» og gjør som de mener er moralsk riktig. Vi kan også se flere eksempler på at noen krever kjønnsdelt svømmeundervisning, egne bønnerom, halalmat i fengsel, at bilder av griser på barneavdelinger på sykehus skal fjernes osv. Dette er en skremmende utvikling som det er viktig at vi er krystallklare på at er uaktuelt i Norge. Vi skal ha et sett med lover og regler som skal gjelde for alle, uavhengig religion og livssyn. Samtidig er det viktig å beskytte ytringsfriheten og religionsfriheten. Det å ha religionsfrihet betyr ikke at man under «dekke» av sin religion skal få lov til å bryte norske lover og regler eller skade andre. Derfor er f.eks. kampen mot tvangsekteskap og omskjæring utrolig viktig og her kan og skal ikke samfunnet vike en milimeter.

Det siste, men skremmende eksemplet er nå fra England der myndighetene har godtatt innføringen av Shariadomstoler. Dette har nå spredt om seg i England og det er minst 85 domstoler som dømmer på bakgrunn av en religion og ikke på bakgrunn av landets lover. I flere bydeler har plakater blitt hengt opp om at man nå går inn i et «Shariaområde» der alkohol, tobakk, musikk, høye heler osv er forbudt. Når dette har kommet til England som er såpass nærme oss betyr nok det at debatten om Shariadomstoler fort kan blusse opp i Norge igjen. Daværende kommunalminister Erna Solberg(H) ønsket i 2003 å innføre et Shariaråd etter modell fra England. Heldigvis ble det ikke noe av dette, men vi må være forberedt på at forslaget fort kan komme opp igjen. Allerede er det kommet krav om egne konfliktråd for muslimer. For meg og Fremskrittspartiet er det totalt uaktuelt å godta at vi får et parallellsamfunn der Sharia skal styre våre liv. I Norge er det og skal være norske lover og regler som gjelder for alle og hvis man ikke aksepterer dette får man flytte fra landet.

Goto Top