Sensuren lever

Sensuren lever

Jeg har flere ganger skrevet om ytringsfrihetens kår i Norge, noe som har skap stor debatt. For meg er ytringsfrihet en fundamental rettighet som vi aldri kan eller skal kompromisse på. Ytringsfrihet handler ikke om meningene som er «politisk korrekte» og som flertallet støtter. Ytringsfrihet handler om å beskytte de som har litt annerledes meninger enn det store flertallet. Dessverre så ser vi at personer som i dag benytter seg av retten til å si sin mening i flere tilfeller blir utsatt for hets, vold, trusler og i enkelte tilfeller drap. Europa sitt største terrormål har de siste årene vært en leverandør av det frie ord, Jyllands Posten.

Noen har hevdet at redselen for islamistiske ekstremister har medført at vi har fått en uheldig selvsensur i Norge. Dette er en påstand jeg støtter noe vi ser når det store flertallet av media ikke har turt å trykke de berømte karikaturtegningene som har skapt så mye debatt. Det er vanlig at media har et bilde eller tegning som illustrerer saker de skriver om, men når det gjelder karikaturstriden har media valgt å droppe det.

I dag kom det frem et godt bevis på media sin redsel og selvsensur når Adresseavisen innrømmet at de trakk tilbake 90 000 aviser kun pga. en tegning av Kurs Westergaard på baksiden. Avisen og tegningene var godkjent av redaksjonen da de mente den hadde vanlig redaksjonell interesse, men ledelsen i avisen valgte å stoppe det etter den hadde gått i trykken. Begrunnelsen til ledelsen er at de var bekymret for sikkerheten til de ansatte. Jeg har forståelse for at ledelsen er bekymret for sikkerheten til de ansatte, men dette viser at vi lar islamistene redusere vår ytringsfrihet. Hadde det store flertallet av medier valgt å trykke tegningene hadde ikke presset blitt så stort på de få som nekter å la seg sensurere av hensyn til frykt.

Goto Top