Rettferdig valgordning

Rettferdig valgordning

Det nærmer seg valg i Storbritannia og det ser ut til at det blir en meget jevnt valg. For bare noen måneder siden så det ut som om Toryene, de konservative skulle vinne en klar seier, men nå er det betydelig jevnere. På de siste målingene ser det ut til å bli meget jevnt og man frykter såkalt hung parlament som betyr at ingen partier får mandatflertall ved valget.

Storbritannia har et system med enkeltmannskretser, der hele landet er delt opp i 650 enkeltmannskretser og hver krets har et parlamentsmedlem. Systemet går ut på at det partiet som får flest stemmer i en valgkrets får den ene parlamentsmedlemmet kretsen har. Det betyr at hvis et parti får 49,9% i et krets så kan partiet sitte igjen med ingen parlamentsmedlemmer så lenge et annet parti får 50,1%. Jan Erik Mustad beskriver valgordningen på en meget god måte i sin videoblogg som jeg anbefaller. 

Men er dette en rettferdig valgordning? Er det rettferdig at et parti kan få f.eks. 35% av stemmene, men allikevel få et flertall av mandatene i underhuset i parlamentet? Selv mener jeg at dette ikke er en rettferdig valgordning. Men det betyr ikke at jeg synes den Norske valgordningen som er mer rettferdig. For i Norge har man en form for proposjonal valgordning innenfor hver valgkrets(høres komplisert ut) der hvert fylke er en valgkrets og innenfor valgkretsen så skal et parti som får f.eks. 30% stemmer ha 30% av Stortingsmandatene fra det fylket(litt forenklet). Dette systemet kunne vært delvis rettferdig hvis alle fylkene fikk tildelt antall Stortingsrepresentanter i forhold til antall innbyggere. Men i Norge blir fylkene tildelt Stortingsrepresentanter etter flere kriterier enn antall innbyggere, f.eks. antall kvadratkilometer osv osv. Dette kan gi betydelige skjevheter som f.eks. at Finnmark Venstre fikk en Stortingsrepresentant i 2005 som kun hadde 826 stemmer bak seg, mens man i Oslo i snitt må ha nesten 20 000 stemmer bak seg.

Et annet utslag denne valgordningen kan gi er at dagens Regjering fikk færre stemmer enn de borgerlige partiene både i 2005 og i 2009, men allikevel så får de flere stortingsmandater pga. valgsystemet. De hevder selv at dette er en rettferdig ordning, men de samme partiene ropte høyt da Georg W. Bush Jr. vant valget i 2000 til tross for at han fikk færre stemmer enn motkandidaten Al Gore, men som en følge av valgsystemet som til en viss grad kan sammenlignes med Norge så vant Bush. Heldigvis ønsker sterke krefter i USA å endre dette systemet.

Selv så synes jeg at Norge burde være en stor valgkrets der partiene satt opp nasjonale listeforslag, for så at alle innbyggere i Norge fikk like mye å si. En sånn ordning ville gjort at et parti som får f.eks. 20% av stemmene også vil få 20% av mandatene. Altså den mest rettferdige valgordningen man kan få.

Hva mener du? Bør en stemme telle like mye uansett hvor i landet den er avgitt? Eller bør man ta flere hensyn enn antall innbyggere? Mens vi diskuterer så får vi se om det blir prestesønnen, sjarmøren eller overklassegutten som vinner. Merker at VG prøver å overgå de Engelske tabloidene med tabloide oppslag av og til.

Goto Top