Retningslinjer for retningslinjer

Retningslinjer for retningslinjer

Jeg har flere ganger skrevet om at vi har et byråkrati i stat, kommune og fylkeskommune som er alt for stort. Dette koster mye for skattebetalerne og ikke minst gjør det offentlig sektor tregere og mindre fleksibel. Det siste eksempelet som også er litt morsomt kommer fra Helsedirektoratet. De skal nå lage egne retningslinjer for hvordan retningslinjene skal være. Ja, du leste riktig!

Det å måtte ha egne retningslinjer for hvordan retningslinjer skal være burde være unødvendig, men når de først skal ha det gjør de det på en meget innefketiv måte. De velger å sende dette ut på høring til mange forskjellige organisasjoner som så må bruke tid og krefter på å svare, for så skal byråkratene i helsedirektoratet sette seg ned og se på alle høringssvarene før de til slutt kan lage disse retningslinjene.

Helsedirektoratet har gjennom årene bruk mye tid og ikke minst skattebetalernes penger på å vurdere håpløse forslag som å forby folk å røyke i sine egne hjem og ikke minst forby synlig øl i butikker. Jeg er derfor glad for at FrP jobber for å effektivisert og redusert byråkratiet. Det som er trist er at direktoratet og dagens Regjering ikke selv ser hvor håpløst det er å lage retningslinjer for retningslinjer.

Goto Top