Respekt for politiet

Respekt for politiet

VGNett har i forbindelse med landsmøtet i Politiets Fellesforbund foretatt en undersøkelse blandt politiansatte som avdekker følgende:

  • Hver tredje ansatt – 31,6 prosent – sier også at de har vært redd for å dø når de utfører sin polititjeneste.
  • Mer enn hver tredje – 37,5 prosent – sier de har blitt truet på sin fritid.
  • Ni av 10 har blitt truet på jobben, mens åtte av 10 sier at de har vært utsatt for vold i tjenesten.

Det at politiet har en risikoutsatt jobb burde ikke være en nyhet og spesielt ikke blandt politiet selv. De som ønsker å jobbe i yrker som politi, vekter, militær etc. har selvfølgelig en større risiko enn en lærer, butikkansatt, lege osv. Spørsmålet vi må stille oss er om samfunnet gjør nok for å beskytte de som velger å bli politi og ha som yrke å holde oss alle trygge og sikre. Det er en kjent sak at dagens Regjering ikke har gitt politiet de ressursene de trenger for å kunne opprettholde en forsvarlig politidekning over hele landet. Vi får ofte eksempler på at politiet ikke har råd til bensin til sine biler og båter, nedbemanninger, nyutdannede politifolk som står uten jobb og nye oppgaver til politiet uten at de får midler til å ivereta nye oppgaver. Alt dette bidrar til dårligere sikkerhet for politiet og oss innbyggere. For at et samfunn skal fungere er vi avhengig av et lovverk og et politi som kan sørge for at lovverket følges sånn at du og jeg kan føle oss trygge for oss selv og våre eiendeler.

Vi vil aldri klare å unngå at politiet mottar trusler eller blir utsatt for vold. Når vi i tillegg ser at samfunnsutviklingen gjør at terskelen for å utøve vold og trusler mot politiet senkes så vil nok problemene bare fortsette å øke. Men det er flere ting samfunnet kan gjøre for å sikre politiet bedre:

  • Få flere politifolk ut i gatene
  • Strengere straff for vold og trusler mot politiet. Tidligere fikk man automatisk ubetinget fengsel for vold mot politiet, nå dømmes stadig flere mildere
  • Ha enda tydeligere nulltoleranse for vold mot politiet. Vi har flere eksempler på demonstrasjoner der mange slipper unna til tross for forsøk på å skade politiet
  • Øke lønnsnivået for å øke antall politistudenter, rekrutering, og økt anseelse for politiet
  • Sørge for at politiet har det utstyret de trenger og da spesielt sikkerhetsutstyr
Goto Top