Regjeringens veibløff – Pressemelding

Regjeringens veibløff - Pressemelding

Regjeringens veibløff – Pressemelding

PRESSEMELDING FRA ØSTFOLD FRP v/STORTINGSKANDIDAT ERLEND WIBORG

Regjeringens nye veibløff

Regjeringen har nå kommet med en lekkasje fra nasjonal transportplan og APs Stortingsrepresentant Irene Johansen skryter av at regjeringen nå skal ta igjen etterslepet på fylkesveier ved å bevilge kr. 17,5 milliarder ekstra fordelt over 10 år. Dette er et forsøk på bløff fra AP sier Stortingkandidat for Fremskrittspartiet, Erlend Wiborg.

– Det er tre grunner til at dette er en bløff sier Wiborg:

  1. Statens vegvesen har selv beregnet at etterslepet på fylkesveiene er på mellom opp mot 75 milliarder kroner. Det sier seg da selv at 17,5 milliarder kroner ikke dekker opp etterslepet
  2. Dette er fylkeskommunens ansvar og i Østfold har AP, SV, SP, H og V valgt å kutte i bevilgningene til fylkesveiene de senere årene.
  3. Irene Johansen nevner ikke hvor ekstrabevilgningen på 17,5 mrd over 10 år skal komme fra. Vi vet av erfaring at regjeringen i de aller fleste tilfeller skyver regningen over på bilistene gjennom økt bruk av bompenger og da blir da en bløff å hevde at regjeringen bevilger pengene

Det er synd at regjeringen gjennom sine 8 år har nedprioritert både vei og jernbane i Norge og spesielt i Østfold sier Wiborg som utfordrer Irene Johansen til debatt om dette.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Erlend Wiborg på 91825858

Kilde: Staten vegvesen sin rapport: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/438131?_ts=13cfba71668

Goto Top