Regjeringens julegryte

Regjeringens julegryte

Det at vi har en skatte og avgiftskåt regjering er ingen hemmelighet og det er mange eksempler på usosiale skatter/avgifter som burde vært fjernet. Nå i julen får vi mange oppfordringer om å gi til flere veldedige organisasjoner som f.eks. Frelsesarmeen, Røde kors, Fattighuset osv. Dette er organisasjoner som virkelig står på til det beste for samfunnet uavhengig om det er snakk om å hjelpe de fattigste, rusmisbrukere eller nordmenn som går seg vil på fjellet og man trenger en redningsaksjon. Disse organisasjonene drives i stor grad av frivillige og organisasjonene finansieres av gaver og støtte og bidrar med utrolig mye til samfunnet vårt. Regjeringen har dessverre sagt nei til Fremskrittspartiets forslag om at frivillige lag og foreninger skal få fult momsfritak på linje med næringslivet. Dette sier Regjeringen nei til da de tydeligvis mener det er riktig at Røde kors må betale moms av snøscooterne de kjøper inn for å redde liv i fjellet og at Frelsesarmeen skal måtte betale moms når de tar seg av rusmisbrukerne våre og at Fattighuset skal betale moms for maten de gir til fattigste og svakeste av oss. Dette er kun skammelig og jeg forstår virkelig ikke hvordan regjeringspartiene kan klare å gå forbi julegryten til Frelsesarmeen nå i julen og vite at en god del av de pengene de samler inn ikke vil gå til å hjelpe mennesker, men til Regjeringen selv. De skulle virkelig skamme seg og de må slutte å se på dette som regjeringens julegryte.

Kun i fjor måtte Frelsesarmeen betale inn hele 7,2 millioner kroner i moms. Dette er penger som ble gitt i julegryta og andre gaver fra innbyggerne som folk hadde håpet skulle gått til å hjelpe de svakeste. Vi lever faktisk i et land der vi har en søkkrik stat som i år ser ut til å gå med hele 372,5 milliarder kroner i overskudd kun i år, allikevel krever de inn mange millioner i moms fra veldedige organisasjoner som prøver å hjelpe de svakeste og fattigste. Disse organisasjonene gjør faktisk det regjeringen selv ikke klarer, å hjelpe de fattige. Under dagens regjering har vi fått langt flere fattige og fattigdommen øker fortsatt noe som viser behovet for å bytte ut regjeringen.

Si NEI til regjeringen julegryte og JA til at Frelsesarmeen, Røde kors og Fattighuset skal få beholde sine egne innsamlede penger uten at statens klamme hånd tar en betydelig del av de.

Goto Top