Pressens sjef har partiboka i orden

Pressens sjef har partiboka i orden

I dag ble det kjent av Thor Gjermund Eriksen blir ny kringkastingssjef i Norge. Han har partiboka i orden og har gjennom mange år vært aktiv SV politiker før han gikk over til AP. Han har flere år jobbet på Stortinget og han har også vært nåværende partisekretær i AP sin byrådssekretær. Han har også arbeidet flere år i media og spesielt i A-pressen steg han i gradene. A-pressen ble som kjent stiftet av AP og LO og er i dag eid av bla. LO. Koblingene mellom LO og AP er det ikke noe poeng i å kommentere da jeg regner med at de fleste har fått med seg at det i praksis er samme organisasjon all den tid LO har vetorett i AP, finansierer AP med sine medlemmers penger i motytelse mot at LO får sentralstyreplasser i AP.

 

Thor Gjermund Eriksen valgte i går å melde seg ut av AP siden han i dag ble utnevnt som ny kringkastingssjef. Dette gjør han for å prøve å skape inntrykk av at han er politisk nøytral og ikke har noen bindinger til noe parti. Dette virker mildt sagt lite troverdig. Hvem er det som så styrer over NRK og velger styret som utnevnte AP mannen Eriksen til landets mektigste stilling i media? Jo, det er det regjeringen som gjør og tilfeldigvis en AP statsråd som alene er generalforsamling for NrK.

Saken blir ikke stort bedre av at kringkastingssjef Eriksen og NrK får sine inntekter gjennom at Regjering og Storting påtvinger befolkninger NrK lisensen. Eriksen og NrK vet godt at de er avhengig av fortsatt godvilje fra AP og regjeringen for å få økt sine budsjetter i årene fremover.

Med alle disse bindingen er det betimelig å stille seg spørsmålet, har vi en fri og uavhengig presse som behandler alle partier nøytralt?

Goto Top