Pressemelding om fylkesrådmannens budsjettforslag

Pressemelding om fylkesrådmannens budsjettforslag

Fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune la i dag frem sitt budsjettforslag. I den forbindelse har jeg sendt ut en pressemelding på vegne av fylkestingsgruppen til Østfold Frp. Selve budsjettforslaget til fylkesrådmannen kan dere lese på fylkeskommunens nettsider.

——————————————————————————————————-

Pressemelding fra Østfold Fremskrittsparti sin fylkestingsgruppe

Dårligere fremtidsutsikter for vei i Østfold.

Fylkesrådmannen la i dag frem sitt forslag til årsbudsjett for 2011. Fremskrittspartiet er skuffet over at veibudsjettet reduseres til tross for betydelige behov for opprustinger av østfoldveiene.

– Fremskrittspartiet kan ikke godta en redusering av samferdselsbevilgningene i Østfold da hensynet til sikkerhet, miljø og næringsliv tilsier at vi bør styrke samferdselsbudsjettet i Østfold sier Wiborg. Hele 20,1% av de gamle fylkesveiene har ikke fast dekke og med fylkesrådmannens budsjettforslag vil ikke veiene bli bedre, heller dårligere sier Wiborg.

Videregående opplæring er ved sidna vei den viktigste oppgaven fylkeskommunen driver med og da må vi få en reell satsing på området sier Wiborg. Fylkeskommunen har de siste 10 årene kuttet innenfor de videregående skolene til tross for at Østfold får meget dårlige resultater på landsbasis. – Skole og vei vil derfor være hovedsatsingsområder for Fremskrittspartiet som er klare på at de vil prioritere dette foran såkalt regional utvikling som bla. har gått til en rasteplass ved Solbergtårnet til 47 millioner kroner i samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg. – Vi må evne å prioritere det som er det viktigste for fremtiden sier Wiborg.

Fylkeskommunen legger også opp til en betydelig vekst på området administrasjon, fellesfunksjoner og reserve. I følge budsjettet økes posten til hele 150 mill i 2011, mens det i 2009 var på kr. 106 mill.

Fylkestinget må derfor ta stilling til flere endringsforslag fra FrP som går ut på å prioritere vei og skole, men samtidig å nedprioritere kultur for voksne, redusere bevilgningene til politikere og byråkrater, men også at man tar en grundig gjennomgang med sikte på å effektivisere fylkeskommunens drift. – På sikt så taper fylkeskommunen og Østfoldsamfunnet på nedprioriteringen innen skole og vei avslutter fylkestingsgruppeleder og opposisjonsleder, Erlend Wiborg(FrP)

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt fylkesgruppeleder, Erlend Wiborg på 91825858.

Erlend Wiborg

Fylkesgruppeleder, Østfold FrP

Goto Top