Politikerne stammer fra apene

Politikerne stammer fra apene

Det kommer nå frem flere avsløringer om alle gavene Statsrådene i Regjeringen har mottatt de siste årene. Det er vanlig høflighet i flere land å motta gaver når man er på offisielle besøk. I Norge har vi derfor laget en klar regel for statsansatte som gjør at de må gi mottatte gaver til arbeidsgiveren når de kommer hjem. Dette for å unngå at det kan stilles spørsmål ved den enkeltes integritet og for å unngå eventuell korrupsjon. Bondevikregjeringen sørget for at politikerne ble unntatt fra dette regelverket, begrunnelsen er uklar. Dagens rødgrønne Regjering har valgt å beholde det samme regelverket i alle årene de har styrt. Dette har medført at Statsministeren har tatt imot tepper til en verdi av 39 000,- kr. Statsråd Anne Grethe Strøm Eriksen har tatt imot tepper og klokke til en verdi av 55 000,- kr.

Selv så synes jeg det er meget underlig at Regjeringen har valgt å unnta seg selv fra regelen om at de ikke skal kunne beholde sånne gaver. Det er selvfølgelig helt uproblematisk om man mottar en CD, vin etc. som gave, men når det er gaver opp mott 55 000 kr burde man forstå at dette blir galt.

Vi ser dessverre alt for ofte at politikerne bevilger seg selv særordninger som ikke har en fornuftig begrunnelse. Jeg mistenker at alt for mange politikere tror de er hevet over resten av innbyggerne og at de blir «spesielle» så fort de får på seg politikerhatten. Har politikerne glemt at de også stammer fra apene?

Endring: Etter press hevder Regjeringen at de nå vil se på regelverket på nytt. Dette har de valgt å utsette i de 5 årene de har sittet ved makten og heller nytt godt av gavene de har mottatt.

Enda en oppdatering: Flere i Regjeringen har mottatt gaver av betydelig verdi, sistemann ut er Jonas Gahr Støre som først hevdet å ha mottatt 3 tepper, men så viste det seg at det var 5 tepper.

Goto Top