Politikerne forbyr trapper

Politikerne forbyr trapper

Jeg har gjennom mange bloggposter skrevet om hvor regulerings og maktkåte mange politikere er. Det virker som om mange politikere mener de er bedre enn folk flest og derfor må de bestemme hvordan folk skal innrette sine liv. Jeg lever heller etter filosofien om at politikere skal blande seg minst mulig opp i hvordan folk velger å leve sine liv så lenge det ikke går utover andre enn de selv. Det siste men håpløse eksemplet kommer fra dagbladet.no der de skriver om noen trapper som er forbudt. Begrunnelsen for at trappene er forbudt i henhold til norsk lov er at de ikke har rekkverk og da kan man falle og slå seg litt. Vi snakker her om trapper som noen ønsker å ha i sine egne hjem. Jeg er selvfølgelig helt enig at det sannsynligvis er tryggere å ha noe å holde seg i når man går i en trapp, men folk må da selvfølgelig selv få bestemme om de ønsker å ha denne trappen hjemme til tross for at risikoen for å dette i trappen er noe større.

Skjermdump fra Zett AS som viser en trapp politikerne forbyr

Folk flest tar hver eneste dag risikovurderinger for sine liv og i de aller fleste tilfellene går dette bra. Når vi går på et svaberg nå om sommeren må hver enkelte vurdere hvor langt ut man tør å gå, noe vi klarer meget godt uten at politikerne skal fortelle oss hvor langt ut vi får lov til å gå. Dessverre er det ikke kun rekkverket politikerne legger seg opp i når man skal bygge en trapp, her er noen av kravene politikerne stiller:

§ 12-16. Trapp

(1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.
b) Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.
c) Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være minimum 0,25 m.
d) Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall. Det skal være repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m.
e) Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. Inntrinn skal ha sklisikker overflate.
f) Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m.
g) Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende trapp med rette løp. For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være minimum 0,15 m.

(2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende:

a) Fri bredde skal være minimum 1,1 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m.
b) Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlist skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos.
c) Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.
d) Dybde på repos fra trinnforkant eller fra rekkverk til motstående vegg skal være minimum 1,5 m.

(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd, følgende:

a) Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m.
b) Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres taktilt på håndløperens underside. Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.
c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge

Politikerne nøyer seg ikke med dette, de har også en egen forskrift til hvordan rekkverket skal være:

§ 12-17. Rekkverk

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.

(2) Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m.

(3) Håndlist på rekkverk skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn.

(4) Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m.

(5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming og skal håndlist ha et tilnærmet rundt tverrsnitt og være synlig med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

Det er nå på tide at folk flest selv kan få bestemme mer over sine egne liv og hvis noen velger en trapp uten rekkverk så har folk valgt risikoen på lik linje med når vi går på et svaberg.

Goto Top