Siste fra bloggen

Tar betalt uten å levere

Vinterens betydelige togkaos har fått aktualisert debatten rundt eventuelle erstatningsordninger som NSB tilbyr. Staten har sørget for at kollektivtransport ikke blir regulert gjennom f.eks. forbrukerkjøpsloven. Staten har heller lagd en egen lov(Norge har ALT for mange lover) som heter jernbaneansvarloven, men denne regulerer selvfølgelig kun skade på person og reisegods. Skulle tro at behovet for […]

Øke bompengesatsen til 46 kr for hver passering?

Sitter nå mens jeg skriver i fylkestinget og er klar for å debatere bompenger på E18. I dag betaler bilistene 20 kroner pr passering, men nå vil fylkestinget øke  prisene i årene fremover og vil at prisen skal være hele 46 kr fom år 2015.  Fremskrittspartiet sier som eneste parti nei til dette. Grunnen til […]

Landeveisrøveri, bomfast, bomring

På landsmøtet til Fremskrittspartiet forrige helg så var det stor debatt rundt bompengespørsmålet. Som vanlig var Østfold FrP blandt de tydeligste i vår motstand mot bompenger og nok en gang var landsmøtet enig og slo fast at FrP er og skal stemme imot bompenger med mindre innbyggerne har sagt ja gjennom en folkeavstemning. Av en […]

Goto Top