Siste fra bloggen

Streikestopp – Streikebryteri – Likelønn

Streiken i kommunenorge har nå pågått i noen dager og en opptrapping av streiken er varslet. Som politiker er jeg også arbeidsgiver for de ansatte i Moss kommune og Østfold fylkeskommune og bør derfor veie min ord nøye i en streikesituasjon. Jeg har full sympati for ønsket om likelønn noe som burde være en selvfølge […]

Farligere å se øl enn å drikke øl

Det at Norge er et spesielt land på mange områder er noe vi alle vet. Norge er også et av de land i verden med størst og dyrest byråkrati, da politikerne og byråkratene elsker å styre folks hverdag. Jeg har tidligere skrevet om politikernes iver etter å skjule røykpakkene i butikkene, forsøk på å forby […]

Slipp de kriminelle fri

Vi blåser i arbeidsgiveren vår og sikkerheten til innbyggerne ved at vi slipper de kriminelle fri. Dette er tydeligvis holdningen til YS stat i forbindelse med at de har varslet at de vil ta ut de ansatte ved Bjørgvin fengsel i streik hvis lønnsforhandlingene med staten ikke kommer i mål. Konsekvensene bryr de seg tydeligvis […]

Goto Top