Ordfører truer journalist med MC-gjeng

Ordfører truer journalist med MC-gjeng

Ordfører i Halden Per Kristian Dahl(AP) har hatt mye å unnskylde over lengre tid. Halden kommune er som kjent en meget lukket AP kommune der lokalavisen også eies av bla. AP og LO. Det skapte mye støy da Arbeiderpartiet ønsket å fjerne redaktøren da han hadde skrevet noe kritisk om Arbeiderpartiet. Det siste som nå har skjedd er at Ordføreren skal ha truet med å sende en MC-gjeng på en journalist i NRK Østfold som har laget kritiske artikler om Arbeiderpartiet i Halden. Ordføreren benekter ikke at han har kommet med truslene og unnskylder seg med at dette ble spøkefullt sagt under en togtur etter en middag med alkohol. NRK Østfold opplevde saken som såpass truende at de tok kontakt med sin sikkerhetsavdeling som har vurdert sikkerhetssituasjonen og de mener at saken er helt ufarlig.

Selv så kjenner jeg Ordføreren i Halden gjennom flere av mine verv og mitt inntrykk er at han styrer Halden på en meget lite demokratisk måte. Men jeg kjenner også Ordføreren godt nok til at jeg ikke har tro på at hans utsagn var noe annet enn et humoristisk utsagn han kom med i et lystig lag. Spørsmålet som er av interesse er om det er akseptabelt at en Ordfører kommer med et sånt utsagn på en togtur hjem fra en lystig lag og om han som Ordfører kan spøke om sånt i det han anser som en privat situasjon, eller er en Ordfører på jobb 24 i døgnet.

Selv så mener jeg at vi må tillate at politikere også er privatpersoner som også må ha lov til å spøke i et lystig lag, men samtidig mener jeg at en politiker alltid er på jobb. Dette gjelder spesielt en frontfigur som en Ordfører er. Derfor synes jeg at Ordføreren kom med et meget uheldig utsagn som han aldri burde k0mmet med da et sånt utsagn kan bidra til å skape unødvendig frykt hos personene det gjelder. Men jeg er samtidig overbevist om at Ordførerens utsagn ikke var ment som noe annet enn et forsøk på en spøk som ikke er passende. Hva mener du? Hvor bør grensen gå for hva politikere kan spøke med og ikke?

Goto Top