Ordfører ansetter seg selv

Ordfører ansetter seg selv

Jeg har skrevet flere artikler om Arbeiderpartiet i Halden og deres meget udemokratiske styring av kommunen. De har styrt kommunen på samme måte AP gjorde det i gamle dager der de anså seg selv som hevet over demokratiet og man måtte ha partiboken i orden for å få jobber eller få innvilget søknader. Det siste nå er at Ordføreren har ansatt seg selv og dermed sikret seg hvis velgerne vraker han til høsten.

Halden kommune eier 100% av aksjene i Halden Asvo/Industriprodukter og Ordføreren, Per Kristian Dahl(AP) har valgt at han personlig er hele generalforsamlingen til dette selskapet. Generalforsamlingen som altså består kun av han personlig valgte et styre, der han plasserte seg selv som styreleder!

Her er organisasjonskartet hentet fra deres egen nettside, Industriprodukter AS

Dette selskapet utlyste en stilling som avdelingsleder der de bla. presiserte at de søkte etter en med høyere utdanning til stillingen. Ordfører Dahl valgte så å søke på stillingen i selskapet han er både generalforsamling og styreleder i til tross for at han ikke oppfyller kravet om høyere utdanning.

Selskapet kaller så inn sin øverste sjef, styreleder og generalforsamling Per Kristian Dahl til et jobbintervju som resulterte i at han fikk jobben til tross for at han ikke oppfyller kravene selskapet stilte til jobbsøkerne. En av de som deltok på intervjurunden med kandidatene er Jon Wang som uttaler til NrK.no at Per Kristian Dahl var den minst kvalifiserte av søkerne til jobben. Allikevel ble han ansatt selv om vi nå vet at han ikke oppfylte kravene til stillingen og samtidig var den dårligst kvalifiserte jobbsøkeren på intervju.

Ordfører Per Kristian Dahl hevder videre at han ikke så noe poeng i å opplyse styret om at han hadde søkt på en stilling i selskapet, men at han hadde tenkt til å gjøre dette når tiden er riktig. Han har nå blitt ansatt, men Ordføreren mener tydeligvis at tiden fortsatt ikke er inne. Han mener det holdt at han informerte nestlederen i styret som er valgt av generalforsamlingen som består av Per Kristian Dahl alene.

Dette virker som en meget uryddig, uredelig og skremmende prosess som viser at man i Halden kommer langt så lenge man har partiboka i orden. Det at en Ordfører på denne måten ansetter seg selv i et heleid kommunalt aksjeselskap og samtidig hemmeligholder prosessen er uakseptabelt. Jeg håper inderlig at velgerne i Halden rydder opp i denne ukulturen og sørger for å få gjeninnført demokratiet i Halden etter neste valg.

Goto Top