Nobels Fredspris for venstresiden?

Nobels Fredspris for venstresiden?

Jeg har alltid vært stolt over at Nobels Fredspris har vært delt ut i Norge og at vårt lille land er aktør i en så stor og viktig hendelse i verdenssamfunnet. Nobels Fredspris er på dagsorden over hele verden er den gjeveste av de gjeveste prisene man kan få. Det at det blir debatt rundt den enkelte vinner er bare sunt da man noen ganger utpeker vinnere som kjemper imot store regimer. Dette ble veldig tydelig da man så reaksjonene Kina har kommet med etter utdelingen til Liu Xiaobo. Dette viser at prisen har en enorm symbolsk betydning.

Selv har jeg vært meget skeptisk til flere prisvinnerne, f.eks. var jeg meget skeptisk til at en av vår tids mest grufulle terrorist Yasser Arafat i det hele tatt kunne bli vurdert som prisvinner. På samme måte var jeg skeptisk til at Wangari Muta Maathai fikk prisen i 2004 pga. at hun stod for planting av noen trær. Det er sikkert viktig og bra for miljøet at hun har stått for mye trærplanting, men det fortjener man ikke en fredspris for. På samme måte synes jeg det var underlig at Obama fikk fredsprisen i 2009 ikke pga. hva han hadde gjort de få månedene han hadde vært president, men på bakgrunn av sine lovnader. Det er nok mange av oss som ønsker og lover å arbeide for en fredfull verden, men det betyr ikke at vi fortjener en fredspris. Senest i disse dager kritiseres også tildelingen i 2011 til Ellen Johnson Sirleaf for hennes forbindelser til bruk av barnesoldater, voldtekter og menneskerettighetsbrudd.

Noe av utfordringen med flere av disse tildelingene som jeg og flere andre kritiserer er at de har hatt en tydelig slagside mot venstresiden i politikken. Ikke nødvendigvis at prisvinnerne tilhører venstresiden, men den norske venstresiden har trykket disse personene til sitt bryst og det har vært politisk korrekt å støtte disse personene. Frem til i dag har dette kun vært en påstand, men nå innrømmer direktøren i Nobelinstituttet Geir Lundestad at prisen har en slagside mot venstresiden. Dette er riktignok en ærlig, men samtidig trist uttalelse. Den vil bidra til at prisen mister mye legitimitet. Jeg mener at en fredspris bør være helt uavhengig om man er på venstre eller høyresiden da en fredspris og spesielt Nobels Fredspris bør gå til den som har skapt fred, uavhengig politisk ståsted.

Goto Top