Nektes ledige sykehjemsplasser

Nektes ledige sykehjemsplasser

Tv2-nyhetene i kveld kunne vi høre om flere norske pensjonister som er bosatt i Spania ikke får sykehjemsplass. Grunnen til dette er at hjemkommunen deres i Norge ikke har ledige plasser, noe som dessverre er trenden i mange kommuner i Norge. Det som gjør denne saken enda mer spesiell er når norske sykehjem i Spania har ledig kapasitet og flere av pensjonistene ønsker seg til disse sykehjemmene. Når vi i tillegg vet at disse sykehjemsplassene er rimeligere enn sykehjemsplasser i Norge, er det helt uforståelig at disse plassene ikke blir benyttet til det beste for de eldre og økonomien.

Fremskrittspartiet har flere ganger fremmet forslag om at sykehjemsplasser burde bli finansiert direkte av staten gjennom et stykkprissystem. Da ville de eldre og deres pårørende selv fått velge hvilket sykehjem de ønsket å være på, privat, kommunalt, i Norge eller i utlandet og finansieringen hadde kommet direkte fra staten. Dette systemet har vi på f.eks. barnehagesektoren(med noen unntak) og der fungerer det bra. Dessverre så har dette forslaget blitt nedstemt av politikere som ikke evner å gi de eldre en verdig alderdom.

Goto Top