Nei til singelpolitikk ja til individpolitikk

Nei til singelpolitikk ja til individpolitikk

Debatten om hvordan politikk samfunnet har for de single blusser opp ved jevne mellomrom. Partiet Venstre prøver nå å fiske stemmer ved å si at vi trenger en egen singelpolitikk. Jeg er generelt skeptisk til å lage en egen politikk for de single på lik linje med at jeg er skeptisk til å lage en egen politikk for gifte, samboere, folk med 1 barn, og folk med 5 barn. Jeg mener vi heller bør vri hele politikken til å være med individorientert noe som vil tjene hele samfunnet og bli et mer rettferdig system. Alle mennesker og familier er ulike og har ulike behov, derfor må vi ha en politikk som ser hvert enkelt individ. Det er ikke alle single som har dårlig økonomi, på lik linje med at det også finnes mange fattige par.

Når jeg ønsker en mer individrettet politikk så handler dette f.eks. om at flere avgifter bør rettes mot hva tjenesten faktisk koster. I dag er det mange kommuner som har en fast sats på søppeltømming uavhengig om hvor mye søppel du tømmer. Denne satsen baserer seg da ofte på at det er en familie på fire som bor i boligen. Jeg er da helt enig at dette blir urimelig for en singel person. Dette gjelder også f.eks. vannforbruket som i de fleste tilfeller er mindre om du bor alene enn om du er en stor familie. Derfor bør f.eks. renovasjon og vannavgift måles etter faktisk forbruk og det bør faktureres etter dette. Dette handler ikke om å lage en egen politikk for de single, men å skape et rettferdig system. En stor familie kan da spare penger ved å benytte seg av mindre vann, samtidig som en singel person slipper å subsidiere naboen som muligens sløser med vannforbruket.

Jeg har forståelse for at mange single synes det er dyrt å bo alene, men å gi single en egen politikk og egne subsidier blir helt feil. Hvorfor skal jeg subsidiere en singel person som muligens tjener mer enn meg og min familie? Et annet problem som dukker opp er hvordan skal du kontrollere hvem som er single? Skal staten ha stikkprøver der de kommer hjem til deg og ser om du virkelig er singel? Hva om du bor alene, men har en kjæreste som sover hos deg i helgene, skal du da motta singelsubsidiene?

La oss slutte å lage særordninger og la oss heller vri politikken mot enkeltindividene uavhengig om de bor i en stor familie eller bor for seg selv. En sånn politikk vil være til det beste for alle.

Goto Top