Nei til nedleggelse av akuttmottaket i Moss

Nei til nedleggelse av akuttmottaket i Moss

Etter mange års kamp nærmer nå det nye Østfoldsykehuset seg på Kalnes ved E6 i Sarpsborg. Dette blir et fint og moderne sykehus som skal åpnes i 2015-2016. Moss sykehus vil også bestå når det nye Østfoldsykehuset står ferdig, men med noen endring i funksjonstilbudet. Det at Moss mister akuttmottaket har lenge vært kjent og lovnadene har hele tiden vært at akuttmottaket skal bestå i Moss frem til det nye sykehuset åpner. Argumentene som har blitt brukt for dette er at det kan utgjøre en risiko å måtte kjøre fra Moss til sykehuset i Fredrikstad hvis den akuttsituasjon oppstår midt i rushtiden i Fredrikstad. Derfor har innbyggerne stolt på lovnadene o at vi får beholde vårt akuttmottak så lenge det klart og tydelig har vært begrunnet ut fra faglige hensyn.

Jeg ble derfor meget overasket da jeg i går ble oppringt av Moss Avis som kunne avsløre at akuttmottaket i Moss er vedtatt lagt ned allerede neste år, stikk i strid med alle løfter, lovnader og faglige hensyn. De ønsker nå å frakte aktuttpasienter til Fredrikstad til tross for at det kan utgjøre en helsemessig risiko for liv og helse hvis noe alvorlig skjer i rushtiden.

Illustrasjonsfoto

Det som gjør saken enda mer skremmende er at det kan tyde på at Sykehuset Østfold bevist har prøvd å holde denne saken skjult for offentligheten. Ifølge Moss Avis legesekretær Hilde Henriksen kontakt med sykehusdirektøren for å høre om det stemte at akuttmottaket skulle legges ned og hun fikk da til svar at hun ikke burde gå videre med dette da det kunne skremme befolkningen. Ja, selvfølgelig blir befolkningen skremt når man legger ned akuttmottaket stikk i strid med alle faglige råd og løfter.

Dette saken er meget alvorlig og jeg har sendt følgende spørsmål til Sykehuset Østfold som jeg håper på raskt svar på:

1. Når og hvor ble dette vedtaket fattet?
2. Jeg ber om å få tilsendt den aktuelle styreprotokollen
3. Har dette blitt kommunisert til politisk ledelse i Moss eller Østfold?
3. Hva er begrunnelsen for at man nå velger dette og ikke vente til Kalnessykehuset står ferdig som var planen
4. Vil akuttfunksjonen på Fredrikstad sykehus oppgraderes/økes like mye som akuttkapasiteten er på Moss sykehus i dag?
5. Hva har endret seg siden man opprinnelig sa at akuttfunksjonen skulle beholdes på Moss frem til Kalnessykehuset stod ferdig og frem til i dag når man gjør retrett og legger det ned allikevel
6. Er nedleggelsen økonomisk eller faglig begrunnet og hva regner Sykehuset Østfold med å spare på denne nedleggelsen?
Dette er dessverre enda et eksempel på at Regjeringen bryter sine løfter innen sykehuspolitikken og jeg jeg vil derfor med hjelp fra FrPs Stortingsgruppe utfordre helseministeren til å komme på banen og redegjøre om hvorfor de nå bryter løftene og de faglige rådene ved å legge ned akuttmottaket i Moss.
Goto Top