Nedprioriterer eldreomsorg

Nedprioriterer eldreomsorg

Eldreomsorg er dessverre noe politikere alt for ofte prater om i valgkampen, men så fort valget er over så glemmer de løftene. Dagens eldre er de som har bygget opp landet og gitt oss den velferden vi alle nyter godt av. Da skulle det bare mangle at vi behandlet de eldre med respekt og verdighet de siste årene av livene deres. Arbeiderpartiet har de siste årene kommet med mange løfter om å bedre eldreomsorgen. Resultatet de så langt kan vise til er pensjonsforliket som innebærer at de reduserer pensjonen til de eldre. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet som eneste parti sa nei til å redusere pensjonen og krevde heller at de eldre skal få samme pensjon/lønnsutvikling som samfunnet ellers får.

Når det gjelder sykehjemsplasser så ser vi dessverre en systematisk nedbygging til tross for at Regjeringen har lovet en opptrapping. Jeg har tidligere skrevet om politikere som nekter eldre pleietrengende sykehjemsplasser som står ledige.

I min hjemkommune Moss har Arbeiderpartiet styrt siden 2003 og de har etter min mening gjort eldreomsorgen dårligere ved å redusere tilbudet til de som trenger det mest. Ifølge SSB sine egne tall så ser vi at Moss kommune nå bruker mindre penger på pleie og omsorg i 2009 enn kommunen gjorde da de rødgrønne kom i Regjering:

——————————————————————————————————————————————–

  2005 2009
0104 Moss    
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto drifts 42,3 39,5

——————————————————————————————————————————————–

Hvis vi går videre i statistikken ser vi at Moss kommune siden 2005 har fjernet hele 34 sykehjemsplasser til tross for at vi har fått flere eldre og pleietrengende:

——————————————————————————————————————————————–

  2005 2009
0104 Moss    
Plasser i sykehjem, korrigert for utleie 225,0 191,0

——————————————————————————————————————————————–

Hvis vi ser på totalen av antall institusjonsplasser i Moss for eldre over 80 år så ser vi også nedgangen der:

——————————————————————————————————————————————–

  2005 2009
0104 Moss    
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17,1 13,9

——————————————————————————————————————————————–

Dette er skremmende statistikk som dessverre media ikke har skrevet om. Fremskrittspartiet har vært det eneste partiet i Moss som har vært motstandere av denne nedbyggingen av eldreomsorg til de som trenger det mest.

Goto Top