NAF bløffer

NAF bløffer

I Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer som vanlig bilistene dårlig ut. Bilistene betaler årlig over 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, men staten bruker kun rundt 17 milliarder tilbake på vei. Når vi i tillegg vet at det planlegges et betydelig antall nye bomstasjoner, rushtidsavgift etc. over hele landet kan vi trygt si at dette er plyndring av bilistene.

Jeg tror ikke at noen er motstandere av at bilistene skal betale kostnadene for vei etc. men det som gjør det urimelig er når staten krever inn hele tre ganger så mye i avgifter som de benytter på vei. NAF er nå ute i VGNett og ønsker en avgiftsrevolusjon da de mener bilistene betaler alt for mye i bilrelaterte avgifter. Her er jeg helt enig med NAF, men utfordringen er at NAF hevder de er motstandere av mange bilrelaterte avgifter samtidig som de nå støtter bompengeinnkreving nasjonalt og lokalt. Det blir derfor en dobbeltkommunisering av NAF som jeg håper de kan slutte med. Selv så er jeg medlem i NAF og har enda ikke blitt spurt om hva jeg mener om bompengeavgifter, men allikevel snakker ledelsen i NAF positivt om bompenger og hevder de prater på vegne av sine medlemmer.

Hvis det nye utsagnet til NAF betyr at NAF nå vil støtte FrP i kampen for å få en betydelig reduksjon i bilavgiftene er dette meget gledelig, men jeg tror det ikke før jeg får se det.

Goto Top