Mitt syn på EU og EØS

Mitt syn på EU og EØS

Denne uken har jeg vært på en fire dager studietur til Brussel der jeg har lært mye om EU, EØS og ikke minst hvordan dette påvirker Norge i dag. Grunnen til at jeg meldte meg på dette kurset er for å lære mer om EU som er en viktig del av vår hverdag. Jeg var tidligere en sterk JA tilhenger da jeg liker EU sin grunntanke om de 4 frihetene

  • Fri bevegelse av varer
  • Fri bevegelse av tjenester
  • Fri bevegelse av kapital
  • Fri bevegelse av personer

EU har gjennom de siste 10-15 årene stått fast på disse frihetene, men har samtidig utviklet EU til også å blande seg inn i sosialpolitikk, helsepolitikk, skattepolitikk, skolepolitikk etc. Dette medførte et betydelig byråkrati og har utviklet seg til et meget tunggrodd system. Det er heller ingen hemmelighet at dette også har medført et byråkratisk underskudd der flere avgjørelser blir tatt i Brussel og vi reduserer den enkelte nasjon sin mulighet til å bestemme over sitt eget land. Jeg gikk da fra å være en sterk tilhenger til å være en tvilende JA-mann. Min begrunnelse var da at det var mye jeg ikke likte med EU, men så lenge vi hadde EØS avtalen og uansett måtte følge mesteparten av det EU vedtok så kunne vi like gjerne være medlem og påvirke noe innenfra.

EU utviklet seg så videre og byråkratiet økte og EU kom med et betydelig antall reguleringer innen de fleste sektorer. Jeg husker spesielt godt da flere av de østeuropeiske landene ble EU medlem så måtte de gjeninnføre titusenvis at reguleringer i bla. landbruket. Dette var land som virkelig hadde fått økt velstand gjennom å fjerne et betydelig antall reguleringer de hadde fra sovjettiden, men nå måtte de innføre ekstremt mange reguleringer igjen. Kostnaden Norge måtte betale for å være med i EØS avtalen økte og Norge begynte å måtte subsidiere flere andre land sine veier, skoler, forskning etc. Det var ikke kun de østeuropeiske landene vi måtte subsidiere, men også land som Spania. Jeg vet at Spania sliter økonomisk, men jeg tror få nordmenn mener at det er riktig at våre skattepenger skal gå til å finansiere skoler etc. i det solfylte Spania. Dette gjorde at jeg ble mer og mer skeptisk til EU og ble for 4-5 år siden en NEI-mann. Dette synes har bare forsterket seg gjennom de siste årene.

Jeg er samtidig skeptisk til EØS avtalen da den innebærer at vi må være med på mye av det jeg nå har kritisert og min drøm er at EØS avtalen kunne bli erstattet av en frihandelsavtale på lik linje med det Sveits har. Vi ville da sikrer vårt næringsliv tilgang til markedene i Europa uten å måtte ende opp som medlem i EU/EØS. Noen hevder at Norge ikke ville klart å få laget en sånn frihandelsavtale, men de er jeg uenige med. Til tross for at Norge kun har 5 mill innbyggere så er vi en viktig faktor for Europa med tanke på nordområdene, vår olje og ikke minst det at vi står for hele 16% av all gasseksport til resten av Europa.

EU har et enormt budsjett på hele 141,5 milliarder EURO og mye av disse pengene pløyes tilbake til de formål EU-politikerne liker. Jeg er alltid meget skeptisk til å kreve inn skattepenger, for så å dele de ut tilbake igjen. Vi vet at en betydelig del av pengene da blir borte i byråkrati og vi vet samtidig at Norge ville fått langt mindre tilbake enn det vi hadde betalt inn. Norge betaler i dag ca. 2,5 mrd kroner årlig for å være EØS medlem og hadde vi vært medlem av EU måtte skattebetalerne i Norge betalt inn hele 26 mrd kroner i medlemskontigent i tillegg til at vi måtte økt byråkratiet betydelig i Norge.

Min konklusjon etter å ha lært mer om EU og EØS er at EU har utviklet seg fra å være en handelsunion som vi alle tjener på til å bli en politisk union som er byråkratisk, dyr og ikke minst fratar mye av vår nasjonale selvråderett. Min motstand mot Norsk EU medlemskap er derfor styrket det samme er min skepsis til EØS. Samtidig er jeg klar på at Norge ikke kan si opp EØS avtalen før vi får på plass frihandelsavtalene som hadde sikret Norge markedsadgangen uten at vi måtte blitt med i en lite demokratisk, byråkratisk og dyr union som EU er.

Goto Top