Menneskerett å eie egen bolig?

Menneskerett å eie egen bolig?

Gjennom media får vi ofte eksempler som prøver å gi et inntrykk av at det er en menneskerett å eie sin egen bolig. Jeg er helt enig at det er bra at såpass mange i Norge eier sin egen bolig, men det er langt unna å være en menneskerett. Det siste eksemplet kommer fra Aftenposten som skriver om Bendik og Helena som med sine 20 og 21 leveår såvidt er ferdig med videregående skole. De fremstiller det som om det er helt forferdelig at de har tapt noen budrunder på de leilighetene de ønsker. De er ikke i fast jobb engang da de begge er studenter, men allikevel forventer de å eie sin egen bolig. Ikke nok med det, de forventer også å kunne bo sentralt i landets hovedstad på noen av de mer «hotte» og dermed dyre stedene.

Jeg synes så absolutt ikke synd på Bendik og Helena da de som studenter må finne seg i å leie bolig, bo i et kollektiv eller kjøpe seg en leilighet på et område noe utenfor Oslo sentrum som de har råd til. De er helt vanlig at studenter må ut på leiemarkedet noe som også er vanlig de første årene man har i yrkeslivet. Det er viktig at ungdom også lærer seg å sette tæring etter næring og vi må si dundrende klart ifra at det er ingen menneskerett å eie sin egen bolig.

Samtidig bekymrer det meg at inngangsbilletten på boligmarkedet er såpass høy, men dette skyldes reguleringskåte politikere. Boligprisene styres enkelt og greit av tilbud og etterspørsel. Hvis det er etterspørselen etter f.eks. små leiligheter er stor, vil prisene stige. Når prisene har steget noe vil det være attraktivt å bygge flere mindre leiligheter og dermed vil tilbudet på markedet stige noe som vil begrense prisveksten. Dette er enkel markedsøkonomi og sunn fornuft, men dessverre sørger politikerne for å rote til dette. Her er noen enkle tiltak som vil bedret på situasjonen:

  • Fjern kravet til 15% egenkapital. La bankene selv få avgjøre om de ønsker å kreve 0, 10, eller 30% egenkapital. Bankene må selv ta risikoen ved tap og vil dermed være grundige i sine vurderinger
  • Fjern forbudet mot leiligheter på under 40 kvadrat innenfor ring 2 i Oslo
  • Fjern begrensinger mot å bygge i høyden. Tomtekostnadene er enorme i landets byer pga. knapphet og da må vi tillate folk å bygge høyere sånn at vi får flere leiligheter på hver enkelt tomt. Dette vil bidra til lavere prisvekst
  • Fjern fylkesmannens innsigelserett som hindrer mange byggeprosjekter
  • Fjern kravet om full universell utforming av samtlige boliger. Legg heller til rette for de som sitter i rullestol, er blinde etc. men ikke påfør samtlige boligkjøpere disse ekstrakostnadene på 100-150 000
  • Fjern dokumentavgiften som er totalt utdatert og som rammet meget usosialt. Førstegangskjøpere, skilte etc. merker denne hardt
  • Fjern arveavgiften som gjør det umulig for mange å arve boliger
  • Fjern eiendomsskatten som er en usosial dobbeltbeskatning som rammet f.eks. ungdom i etableringsfasen ekstra hardt
  • Fjerne mange av de håpløse kravene i byggeprosessen. F.eks. forbud mot flere trapper
Goto Top