Media sin vinkling av landsmøtet

Media sin vinkling av landsmøtet

Fremskrittspartiets landsmøte 2011 er nå ferdig. Jeg er meget fornøyd med møtet da jeg synes det var gode debatter, god stemning og ikke minst vedtok vi mye god politikk. En annen viktig del av landsmøtet er selvfølgelig det at partiet får mye pressedekning og dermed får vi en god mulighet til å få ut vårt budskap til de fleste innbyggere i Norge. Utfordringen til Fremskrittspartiet er selvfølgelig at vi må forholde oss til journalister som misliker Fremskrittspartiet noe som gjennonsyrer deres arbeid. Jeg har tidligere skrevet om hvordan media helt bevisst forskjellsbehandler Fremskrittspartiet og de andre partiene.

Det er skrevet mye om landsmøtet til Fremskrittspartiet og det er selvfølgelig medias rett til selv å velge hvilke saker de vil fokusere på og hvordan de ønsker å vinkle sakene. Men jeg hadde håpet av media hadde vært litt mer redelige i sin dekning og jeg kunne kommet med mange eksempler, men velger å nøye med med to eksempler.

Eksempel 1

Det at media fokuserer på Birkedal-saken synes jeg er helt naturlig med tanke på at det har stormet rundt partiet og partiets ledelse. Derfor var det selvfølgelig knyttet spenning til om Siv Jensen kom til å nevne den. Ifølge TV2 sin nettside politisk.no ble ikke denne saken nevnt

Skjermdump fra politisk.no

Det er ikke bare politisk.no/TV2 som hevder dette og jeg vil anta at de som leser denne artikkelen dermed sitter igjen med inntrykket om at FrP prøvde å dysse saken ned. Sannheten er at Siv Jensen på starten av landsmøtet tok opp saken i forbindelse med sentralstyrets årsberettning. Hun sa bla. at dette har vært en tøff tid for partiet og at vi er klokere nå enn for to måneder siden og var klar på at vi har lært mye av den siste tids hendelser. Til tross for at hun sa dette påstår altså politisk.no og flere andre medier at hun aldri nevnte saken. Heldigvis er dagbladet.no redelige nok i denne saken og skriver

Skjermdump fra dagbladet.no

 

Eksempel 2 – overdrivelser

Media elsker skandaler i FrP uavhengig om de er reelle eller ikke gir media mye spalteplass på dette. Jeg synes selvfølgelig det er greit at media leter etter skandaler i et parti, men de bør være redelige i sin fremstilling. Aftenposten lagde et meget stort oppslag i forbindelse med landsmøtet:

Skjermdump fra ap.no

Hadde jeg vært en vanlig leser av Aftenposten ville jeg selvfølgelig tenkt «typisk FrP, bare skandaler der». Aftenposten prøver å danne dette inntrykket og ikke minst at det er ferske skandaler igjen med sin overskrift: «Fortsatt skandaler landet rundt». For med overskriften og bildet virker det ut som om det hele tiden er skandaler i FrP og det er over hele landet. Jeg tok meg litt tid til å gå inn og se på de sakene som Aftenposten fremstiller som nye skandaler:

  • I Østfold drar de frem en 4 år gammel sak der et bilde som var manipulert viste FrPs Ordfører i en genser som hadde samme slagord som Bandidos. Altså, en 4 år gammel sak om et manipulert bilde blir fremstilt som en fersk skandale i FrP
  • Fra Nord-Trøndelag er «skandalen» at det var en kampvotering som endte med at tidligere 1. kandidat tapte en kampvotering og partiet valgte en ny toppkandidat. Det er altså en skandale at det er kamp om plassene i Fremskrittspartiet. Jeg trodde det var vanlig i mange partier at man hadde kampvoteringer, men ifølge media er dette altså en skandale
  • I Vest-Agder valgte en person å melde seg ut av FrP og inn i Pensjonistpartiet da han ikke følte han hadde nok tillit i FrP. Også dette er en sak som landets største avis(på papir) mener har riksdekkende nyhetsverdi som skandale
  • En vararepresentant i lille Sør-Varanger i Finnmark meldte seg ut av partiet da han var uenig i en liten lokal sak om utslippstillatelse for en bedrift. Dette har altså riksdekkende nyhetsverdi og er en stor skandale ifølge Aftenposten

Jeg kunne kommet med langt flere eksempler fra artikkelen i Aftenposten som jeg mener tydelig viser hvordan media aktivt prøver å skrive stygt om FrP noe som kommer tydelig frem når uvesentlige saker i et lite lokallag blir slått opp som riksnyhet i landets største avis, dette til tross for at flere av sakene er 4 år gamle.

Avslutningsvis kan jeg ta med et litt humoristisk eksempel som også viser hvordan media er flinke til å overdrive språkbruken. Eksemplet kommer fra en artikkel om at FRP sa nei til at sametinget skulle få egne delegatplasser på landsmøtet. Generalsekretær Geir Mo la frem dette forslaget på vegne av organisasjonsutvalget, men forslaget ble nedstemt da partiet ikke ønsker at et organ som sametinget som baserer seg på etnisk tilhørighet skal få egne delegatplasser. VG skrev da en artikkel om hvordan forslaget ble motatt og skrev bla.

Skjermpdump fra VG.no

Grunnen til at jeg tar opp disse eksemplene er så folk skal få se hvordan FrP blir behandler dårligere enn de andre partiene i media. Heldigvis så har en god del mennesker gjennomskuet dette for lenge siden, men jeg synes det er viktig å påpeke dette fortløpende. Heldigvis har internett og sosiale medier kommet sånn at vi nå kan få frem vårt budskap uten at journalister skal forvrenge det. Hele landsmøtet ble også vist live og alle taler/innlegg legges også ut på partiets Youtube-konto.

Goto Top