Media forskjellsbehandler

Media forskjellsbehandler

Det er en kjent sak at media misliker Fremskrittspartiet og at de fleste journalister tilhører venstresiden. I en meningsmåling blant journalister hadde ikke Fremskrittspartiet vært representert på Stortinget, noe som tydelig illustrerer medias syn på FrP. Det skinner også tydelig gjennom at dette påvirker hvordan media vinkler forskjellige saker og ikke minst hvor glad media er i skandaler i Fremskrittspartiet. FrP har som kjent hatt en tøff periode i forbindelse med «Birkedal-saken» og håndteringen av denne. Jeg har full respekt for at media graver i de politiske partiene og at en sak som Birkedal-saken får mye oppmerksomhet er helt naturlig. Dagbladet.no var første avis som skrev om saken og de valgte da å droppe å skrive navnet og hvor Trond Birkedal kom fra. Dette gjorde de nok for å skjerme Birkedal da saken var helt i startfasen. Dette er en praksis som media hevder de ofte legger seg på da de venter å navngi personen som er mistenkt til det foreligger en mer konkret siktelse. Dette prinsippet valgte Dagbladet og resten av media å kun holde i noen timer før de offentliggjorde navnet på Trond Birkedal. Det kan godt hende at det var riktig av media å navngi han for å unngå at andre FrP,ere skulle bli mistenkeliggjort. Media valgte selvfølgelig å offentliggjøre partitilhørigheten med en eneste gang.

Dagbladet.no sitt første oppslag om Birkedal-saken

Hadde media hatt en relativt lik praksis av når og hva de skal offentliggjøre på et tidlig stadium av lignende saker hadde det vært helt greit at de offentliggjør partitilhørighet umiddelbart og navn osv. etter noen få timer. Det er her jeg mener forskjellsbehandlingen til media kommer tydelig frem. I Østfold har vi også hatt en alvorlig sexskandale der en sentral politiker som også har vært Ordførerkandidat og gruppeleder for et av de store partiene er innblandet. Saken går kort fortalt ut på at han er både politimann og en sentral politiker og han er nå tiltalt av politiet for å ha misbrukt stillingen sin for å få sex og ha misbrukt 11 kvinner. Denne saken har fått mye oppmerksomhet i media, både lokalt og nasjonalt. Media har i denne saken valgt å holde navnet og kommunen til politikeren hemmelig og kun noen ytterst få medier har valgt å skrive at han tilhører Høyre. Denne saken har ifølge tiltalen et langt mer alvorlig omfang og strafferammen er betydelig større enn i saken mot Birkedal. Denne saken er også kommet mye lengre da rettsaken allerede er berammet og politiet har tatt ut siktelse på hele 20 punkter. Hvorfor velger media å skjule identitet og partitilhørighet i denne saken når de gjør det motsatte i saken om Birkedal? Hvorfor har ikke media spurt Erna Solberg om hun kjenner til denne saken eller har hørt rykter om denne saken på lik linje med det media gjorde og gjør i saken om Trond Birkedal?

NrK Østfold har her et oppslag der de så vidt skriver at mannen er politiker

Jeg kan nevne flere eksempler på saker i andre partier der media har valgt å holde identiteten til sentrale politikere som er mistenkt eller dømt for kriminelle handlinger. For noen dager siden kom det frem at en sentral SV veteran ikke bare er mistenkt, men faktisk dømt for hallikvirksomhet og fyllekjøring. I denne saken har media valgt å holde identiteten og bostedskommunen hemmelig. Flere av oss har spurt media om hvorfor de velger å holde dette skjult, noe media ikke vil besvare.

VG sitt oppslag om SV halliken der de skjuler identiteten

Målet med denne bloggposten er ikke å kritisere media for sin dekning av Birkedal-saken da jeg mener det er riktig at media graver blant mennesker med maktposisjoner i samfunnet. Det kan selvfølgelig stilles spørsmål ved om media har gjort alt riktig i den aktuelle saken på lik linje med om man kan stille spørsmål ved om FrP har håndtert saken riktig eller om noe kunne vært gjort annerledes. Spørsmål mitt til media er hvorfor forskjellsbehandler dere i saker som omhandler politikere som har eller er mistenkt for å ha begått kriminelle handlinger? Disse tre sakene jeg her viser til omhandler politikere fra tre forskjellige partier, alle har vært sentrale politikere, alle sakene omhandler mistanke, siktelse eller dom for seksuelle kriminalitet med det er kun i et av tilfellene media har navngitt personen og kun i et av tilfellene media har stilt partiet til ansvar for en enkeltperson sine mulige lovbrudd. Frem til media gir meg et godt svar på dette er min klare konklusjon at media bedriver en betydelig forskjellsbehandling og heksejakt på et enkelt parti. Så langt har media valgt å ikke besvare disse spørsmålene fra meg og flere andre.

Goto Top