Med hjarte for heile Karl Johansgate

Med hjarte for heile Karl Johansgate

Senterpartiet har i alle år snakket om at vi må flytte mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Partiet har uttalt: Utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser er det viktigste virkemidlet vi har for å sikre at arbeidstakere og bedrifter i alle deler av landet skal få de samme utviklingsmulighetene.

Senterpartiet lovte i 2005 at de skulle flytte 6000 arbeidsplasser ut av Oslo noe de heldigvis ikke har klart til tross for at de har sittet i Regjering. De skylder på at de ikke styrer landet alene og at de ikke får med AP og SV på dette. Senterpartiet er også en mellomstor arbeidsplass som i Oslo(Hovedorgansiasjonen og Stortingsgruppen) omsetter for over 40 millioner kroner. Jeg vil anta at Senterpartiet anser seg selv som en kompetansearbeidsplass da man ikke kan kalle et parti for industri, primærnæring etc. Det er derfor nærliggende å tro at Senterpartiet selv burde hatt hovedkontoret sitt ute i distriktene og ihvertfall ikke på norges desidert mest sentrale område i Karl Johansgt. Som dere ser av dette bildet fra Karl Johansgt så er det tydelig forskjell mellom liv og lære.

Goto Top