Må du på sykehus? Ta bussen

Må du på sykehus? Ta bussen

Må du på sykehus? Ta bussen

Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes er under bygging og når det er ferdig vil mange tusen pasienter og rundt 3000 ansatte reise til og fra sykehuset hver eneste dag. Sykehuset er plassert på et jorde og de aller fleste vil måtte ta bilen for å komme til sykehuset. Noen vil selvfølgelig kunne ta bussen, men for mange pasienter og ansatte er ikke bussen et alternativ av helsemessige og praktiske grunner. Jeg tok det da som en selvfølge at man bygger nok parkeringsplasser til å dekke behovet og ble overasket da jeg fant ut at man kun skal bygge ca halvparten så mange parkeringsplasser som behovet vil være. Argumentasjonen for dette er å presse folk over til å ta bussen til sykehuset. Fremskrittspartiet har tatt opp denne saken i mange av kommunestyrene/bystyrene i Østfold for å få Ordførerne på banen for å få sykehuset og regjeringen til å sørge for nok parkeringsplasser. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein tok også opp saken i et direkte spørsmål til helseminister Støre. Nå har svaret fra helseministeren kommet og det viser hvor handlingslammet han er. Svaret er fult av tåkeprat og enden på visa er at han ikke gidder å løfte en finger for at man skal få nok parkeringsplasser på et flunkende nytt sykehus til mange milliarder. Dette er synd for pasientene og de ansatte som daglig benytter sykehuset og viser at det er på tide med en ny regjering.

Goto Top