Lyver Statssekretær Lønseth?

Lyver Statssekretær Lønseth?

For noen dager siden gikk jeg ut i Moss Avis og på denne bloggen med et utspill der jeg på nytt foreslo lukkede asylmottak. Det er mange grunner til at vi bør ha lukkede mottak, noe jeg har beskrevet her.

Etter noen dager ønsket plutselig Regjeringen ved Statssekretær i justisdepartementet, Pål Lønseth(AP) å angripe meg i Moss Avis. Angrepet hans inneholdt vanlig kritikk av FrP og vårt forslag om lukkede asylmottak, men jeg fikk heldigvis slått tilbake på hans påstander. Lønseth hevder videre at «– Det er brudd på menneskerettighetene å sperre inne alle bare fordi de er asylsøkere.
«
. Han hevder altså at det er brudd på menneskerettighetene å ha folk i lukkede mottak så lenge de ikke har gjort noe kriminelt. Dette er en påstand jeg er helt uenig med han i, da jeg mener at man må kunne ha folk i lukkede mottak frem til vi finner ut om personen har lovlig opphold i landet eller ikke. Ifølge Regjeringen ved Lønseth er dette altså ulovlig. Jeg stusser derfor når jeg med glede registrerer at UDI nå fremmer forslag om å ha lukkede asylmottak for asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad. I Klassekampen har de  intervjuet UDI direktør Ida Børressen om forslaget og konkluderer med: «No opnar UDI for å internera og isolera «vanskelege» asylsøkjarar som har fått endeleg avslag på asylsøknad»

Da blir mitt enkle spørsmål, lyver Statssekretær Lønseth når han hevder det er ulovlig å ha lukkede asylmottak, eller bryter UDI(som er direkte styrt av Regjeringen) loven om menneskerettigheter?

Goto Top