Lyver Helga Pedersen?

Lyver Helga Pedersen?

Det er nå kjent at Arbeiderpartiet planlegger å bruke rå makt for å få gjennom datalagringsdirektivet og vil derfor legge frem saken samme dag som fredsprisen deles ut for å unngå for mye mediastøy rundt saken. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg er en sterk motstander av DLD, men mitt hovedargument mot direktiver er at jeg er motstander av en generell overvåking av samtlige innbyggere i Norge, noe direktivet i praksis legger opp til. Heldigvis er følgende partier sterke motstandere av direktivet: FrP, KrF, V, SV og SP. Det er ingen hemmelighet at ledelsen i Høyre er tilhengere av direktivet, men de møter heldigvis massiv motstand fra grasrota i partiet. Min kollega i Moss Bystyre Tage Pettersen(H) har vært en pådriver internt i Høyre for å få partiet til å gå imot direktivet. Han har gjort en god jobb, spesielt med tanke på at han selv har snudd fra å ha vært tilhenger av direktivet ved Stortingsvalget 2009. Men fortsatt er det dessverre uklart om Høyre kommer til å følge ledelsen i partiet som tydeligvis ønsker å innføre direktivet eller om de skal lytte til grasrota i partiet som er sterkt imot.

Det jeg reagerer sterkest på er måten Arbeiderpartiet har kjørt frem denne saken på. Ved Stortingsvalget i fjor fikk alle kandidater et spørsmål fra «Nei til EU» om man støttet direktivet eller ikke. Jeg har nå gått gjennom alle svarene fra samtlige kandidater og det er påfallende at av Arbeiderpartiet sine kandidater så svarte nesten samtlige at de ikke hadde bestemt seg enda, men så fort valget var over har Helga Pedersen og Arbeiderpartiet frontet en impementering av direktivet og hevder at dette er Arbeiderpartiet sin politikk. På VGNett i dag hevder Helga Pedersen at en enstemmig Stortingsgruppe i Arbeiderpartiet går inn for datalagringsdirektivet. Det at hun hevder at vedtaket er enstemmig er så absolutt av interesse, spesielt med tanke på at Stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, Lillian Hansen før Stortingsvalget gikk imot datalagringsdirektivet. Hun svarte klart og tydelig ja i «Nei til EU» sin spørreundersøkelse og hun støttet også bruk av veto mot direktivet. Har hun snudd og endret mening? Fulgte hun ikke opp det hun lovte velgerne? Eller lyver Helga Pedersen når hun hevder at vedtaket var enstemmig?

AUF er også motstandere av DLD og skryter ofte av innflytelsen de har inn i Arbeiderpartiet sin Stortingsgruppe. Daværende leder i AUF Martin Henriksen svarte «vet ikke» på «Nei til EU» sin undersøkelse, samtidig som organisasjonen han ledet hevdet at de gikk imot DLD. AUF fikk inn ti Stortingsrepresentanter ved forrige valg og da kunne vi vel forvente at de ti stemte imot direktivet da Arbeiderpartiet sin Stortingsgruppe behandlet spørsmålet, noe de ifølge Helga Pedersen ikke gjorde. Lyver Helga Pedersen her, eller er det AUF sine ti Stortingsrepresentanter som har løyet?

Goto Top