Landsmøtetale – EØS

Landsmøtetale - EØS

Landsmøtetale – EØS

Har i dag holdt et av Østfold FrP sine hovedinnlegg på landsmøtet. Jeg brukte ikke manuset, så det er ikke helt sammenheng mellom manuset og hva jeg sa, men temaet og mye av innholdet er likt.

Dirigenter, partileder, kjære venner

AP hevder at deres landsmøte har vært Norges viktigste politiske verksted da politikken de vedtar der blir landets politikk.

Ser vi bort fra deres valgbløffer har det vært riktig tidligere, men ikke lenger.

Landets viktigste politiske verksted er Fremskrittspartiets landsmøte her i dag, når vi ser hvordan enkelte andre borgerlige partier ønsker å administrere dagens politikk, er vi partiet som ønsker endring og fornying, og vi har handlekraft til å gjøre det.

Det er derfor dette partiprogrammet er viktigere enn noen gang, da mye av det vi i dag skal vedta skal bli landets politikk til høsten, derfor er denne sal norges viktigste politiske verksted.

Vi må derfor våge der andre tier, vi må våge å utfordre det etablerte og vi må våge å utfordre elitene i samfunnet uavhengig om de er i AP, H, LO og ikke minst mytene og det sannhetsbildet den skattefinansierte journaliststanden sprer..

Er det noe dette partiet har vært tuftet på så er det sunn fornuft, en enklere hverdag og mindre byråkrati. Det er derfor vi kjære landsmøte bør vurdere om EØS avtalen bør endres eller erstattes av en frihandlesavtale.

Alle i denne salen er enig om at vi skal ha frihandel og en åpen markedsøkonomi da dette er det eneste velfungerende økonomiske systemet.

Vi må da stille oss spørsmål om dagens EØS avtale faktisk gir oss mer frihandel, mindre byråkrati og færre hindringer for folk flest. Kjære landsmøte, jeg mener at EØS gjør det motsatte av dette.

Med dagens EØS avtale påtvinges norge tusenvis av reguleringer, påbud, forbud og ikke minst en eksport av velferdsgoder som koster samfunnet enorme summer hvert eneste år.

Kjære landsmøte, jeg synes ikke det er riktig at norge skal være europas sosialkontor.

Det norske folk har sagt nei til EU to ganger gjennom en folkeavstemning og jeg tror de fleste i dag mener at det var fornuftig og riktig, muligens med unntak av Høyre.

Det norske folk har dermed sagt nei til å bli styrt fra Brussel, nei til ytterligere reguleringer, nei til økt byråkrati, ja faktisk nei til et sosialdemokratisk system som ikke legger opp til reell frihandel.

Derfor kjære landsmøte bør vi se på om det finnes gode alternativer til EØS avtalen som fortsatt sikrer norge markedsadgang til Europa, dette kan f.eks. gjøres gjennom en frihandlelsavtale med EU på lik linje med det Sveits har.

Dette partiet er på sitt beste når vi våger der andre tier, når vi tør utfordre elitene og det etablerte, når vi er nytenkende og tøffe.

Det kan vi være nå gjennom å avskaffe et påtvunget byråkrati og gi innbyggere og næringsliv den friheten de fortjener, friheten fra byråkratiet i Brussel.

Stem for dissens 20

Goto Top