Landsmøte 2011 – Oppsummering av dag 2

Landsmøte 2011 – Oppsummering av dag 2

Landsmøtet er nå ferdig med dag 2 og her kommer en liten oppsummering. Dagen startet med behandling av vårt lokalpolitiske prinsipprogram som jeg har vært med å lage da jeg satt i programkomiteen som ble ledet av Per Sandberg. Det var lite uenighet rundt hovedlinjene i programmet men det er to saker jeg vil skrive litt om.

Private barnehager:

Det kom inn et endringsforslag som gikk ut på at vi fortrinnsvis ønsker private barnehager da de kan vise til meget gode resultater. Flertallet på landsmøtet ønsket ikke å vedta dette da man heller ønsker en god miks av både kommunale og private barnehager. Selv så tilhørte jeg mindretallet som ønsket at vi skulle vedta at barnehagene fortrinnsvis skulle være private. Dette gjorde jeg da jeg av prinsippielle grunner ønsker private barnehager da jeg ikke ser behovet for at barnehagene må være kommunale all den tid de private har vist at de har skapt et mangfold i barnehagesektoren noe som har gjort at foreldrene nå har valgfrihet til å velge den barnehagen de selv ønsker. Brukerundersøkelsene viser at foreldrene totalt sett er mer fornøyd med de private enn de kommunale barnehagene og da ser jeg ingen grunn til at ikke de private kan få lov til å drive alle barnehager i Norge.

Hijab:

Det var litt debatt rundt noen forslag som gikk ut på at vi skal si nei til hijab i barnehage, skole og SFO. Heldigvis vedtok landsmøtet med overveldene flertall dette. Jeg synes det er forkastelig at flere barn i dag tvinges til å benytte hijab som er et undertrykkende plagg. Grunnen til at flere kvinner må gå med hijab skyldes at man ser på kvinnen som et seksuelt vesen som må tildekkes. Jeg synes det er kvalmt at enkelte dermed seksualiserer små barn. Derfor er jeg glad for at landsmøtet sa klart nei til hijab i grunnskole, barnehage og SFO.

Etter at programmet ble vedtatt fikk vi besøk av LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes og NHO Petter Furulund som pratet om konkurranseutsetting. Det hele ble avsluttet med en debatt som jeg vil anbefalle på det sterkeste.

Etter denne debatten fikk vi flere foredrag fra noen av våre Ordførere som fortalte om hvordan de jobber og ikke minst viste frem alle de gode resultatene de har å vise til. Jeg legger her ved en videosnutt fra denne sekvensen der du kan se hvordan to kommunar har forandret seg etter flere år med FrPs politikk.

http://www.youtube.com/watch?v=layZxWH66ls

Etter møteslutt var det tid for en bedre festmiddag med som var veldig hyggelig. Som toastmaster hadde vi leid inn Per Inge Torkildsen som også er venstrepolitiker i Stavanger. Han var veldig dyktig og artig og han bidro til en fantastisk aften. Landsmøtemiddagen er veldig tradisjonsrik der bla. viseadmiral Reksten foretar kongens skål. Nytt i år var at Siv Jensen startet en ny tradisjon med at vi alle skulle reise oss og ta forsvarsveteranenes skål noe jeg synes er en ny og viktig avgjørelse. Veteranene får alt for lite oppmerksomhet rundt den innsatsen de har lagt ned for oss alle og det er da hyggelig at landsmøtet kan vise de den respekten.

Her er jeg klar for festmiddagen

Kveldens toastmaster Per Inge Torkildsen

 Under landsmøtemiddagen utdeles også Jon Ingolf Alvheims æredspris av juryeleder Carl I. Hagen. Prisen er parti og livssysnsnøytral og utdeles til en person eller organisasjon som har jobbet i Alvheims ånd. Årets prisvinner var Livsglede for eldre som så absolutt er en verdig prisvinner. Prisen består av et kunstverk og en sjekk på kr. 50 000,-. Du kan lese mer om Livsglede for eldre og begrunnelsen for at de fikk prisen her.

Vi utdelte også fjøslykta som er Fremskrittspartiets æredspris til et medlems om har gjort en god innsats for partiet gjennom mange år. Årets vinner av fjøslykta er Knut Hanselmann som har vært aktiv i partiet siden 1973 og han har innehatt de fleste verv man kan ha, bla. Stortingsrepresentant og han er i dag Ordfører på Askøy men gir seg med politikk nå til høsten.

Etter middagen ble det dans og mange hyggelige samtaler med feststemte partikollegaer. Festen varte til sent på natt og selv kom jeg meg i seng kl. 0300 etter en meget vellykket dag og ikke minst hyggelig festaften.

Goto Top