Landeveisrøveri, bomfast, bomring

Landeveisrøveri, bomfast, bomring

landsmøtet til Fremskrittspartiet forrige helg så var det stor debatt rundt bompengespørsmålet. Som vanlig var Østfold FrP blandt de tydeligste i vår motstand mot bompenger og nok en gang var landsmøtet enig og slo fast at FrP er og skal stemme imot bompenger med mindre innbyggerne har sagt ja gjennom en folkeavstemning.

Av en eller annen merkelig grunn prøver media og politiske motstandere å latterliggjøre oss pga at vi har dette standpunktet. I sted møtte jeg Moss APs Ordførerkandidat Tomas Colin Archer ved rådhuset og han kom med et forsøk på en morsom kommentar om vårt landsmøte og hans konklusjon var at FrP ikke kan samarbeide med med Høyre så lenge FrP nok en gang slo fast at det er uaktuelt å gå inn for eiendomskatt og bompenger, mener han da at Høyre er positive til eiendomskatt og bompenger?(Selv så har jeg sterke meninger om Høyre sin unfallenhet til bompenger og eiendomskatt, men det får jeg ta i en senere bloggpost)

Jeg synes det er viktig at politikere er tydelige på at et partiprogram ikke skal være veiledene, men heller en kontrakt med velgerne. Selvfølgelig må og skal politikere inngå kompromisser, men man kan ikke kompromisse bort hele politikken.

Fremskrittspartiet ble stiftet i 1973 med følgende hovedmål: «Sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep», dette er fortsatt hovedmålet til partiet og da kan det ikke overaske noen at vi ikke kan godta at bilistene skal betale enda mer i bompenger. For allerede i dag betaler bilistene over 60 milliarder kroner i forskjellige bilavgifter, men staten benytter kun 17 milliarder tilbake på vei, da blir det landeveisrøveri å kreve inn mer.

På samme måte er det uaktuelt å gå inn for eiendomskatt, da den rammer usosialt og hvorfor skal vi skattlegge folks hjem? Jeg kan derfor garantere alle at jeg aldri vil stemme for bompenger og heller aldri øke eiendomskatten, jeg vil redusere eiendomskatten umiddelbart, for så å fjerne den.

Ser at Moss APs Erik Roth Nilsen hevder at jeg og alle andre som er imot bompenger og eiendomskatt er fundamentalister , det må han gjerne mene, men jeg synes det er bedre å være prinsippfast og i tillegg stå på mine løfter ovenfor velgerne i stede for å bedrive landeveisrøveriet som Roth Nilsen ønsker gjennom å etablere 12 bomstasjoner i Moss sentrum

Hva mener du? Bør partiprogrammet og løfter fra politikere bare være veiledene, eller bør politikere også kunne garantere noen ting?

Goto Top