La Statsråd Kleppa bygge bolig

La Statsråd Kleppa bygge bolig

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa møter nå virkeligheten alt for mange nordmenn møter årlig, nemlig et byråkrati og politikere som vil styre mer over din eiendom og lokaldemokratiet. Kleppa ønsker å bygge en fin funkisvilla på sin egen tomt i Hjelmeland kommune. Saken har vært til behandling i kommunestyret og et flertall der sa ja til byggesøknaden, så setter fylkesmannen foten ned og sier nei. Begrunnelsen til fylkesmannen er at han ikke vil ha noen hun på over 1,5 etasjer og henviser til kommunens eget planverk. Men det at kommunen etter en helhetsvurdering ønsker å tillate bygging velger byråkratiet å si blankt nei til.

Jeg registrerer også at huset hun ønsker å bygge ligger innenfor 100 metersbeltet der det egentlig er forbudt å bygge ifølge regjeringen, men det ser det ikke ut til at fylkesmannen bryr seg om i dette tilfellet. Men det som gjør saken spesiell er at Statsråd Kleppa her blir offer for sitt eget byråkrati og sine egne håpløse vedtak om å redusere eiendomsretten til folk flest. Fremskrittspartiet ønsker å legge ned fylkesmannen og la lokaldemokratiet få avgjøre saker i deres egen kommune og ikke minst sikre at hver enkelt i størst mulig grad selv skal bestemme over sin egen eiendom. Jeg håper derfor at Statsråd Kleppa får lov til å bygge, hvis hun ikke får det så bør hun søke på nytt i 2013 når Fremskrittspartiet får redusert byråkratenes jerngrep over innbyggerne.

Goto Top