La oss prioritere riktig

La oss prioritere riktig

Jeg er en sterk tilhenger av trafikksikkerhet, derfor er ønsker jeg:

  • Politikere som investerer noe av oljeformuen i infrastruktur, da får vi bedre og mer trafikksikre veier
  • Lavere bilavgifter sånn at flere har råd til å kjøpe nye og moderne biler som er langt mer trafikksikre
  • Et Politi som prioriterer alvorlig kriminalitet og ikke bruker for mye tid på mindre forseelser

Når jeg da leser i Nettavisen om at Politiet skal ha storkontroller i sommer må jeg si at jeg stiller spørsmål ved deres prioritering. Det er bra at Politiet har kontroller og luker ut de mest håpløse bilistene som aldri burde fått lov til å kjøre bil, men prioriteringen til Politiet kommer tydelig frem når de nevner E6 mellom Svinesund og Oslo som et satsingsområde der de skal ha mange ekstrakontroller i sommer. E6 mellom Svinesund og Oslo er bygget for å kunne tåle hastigheter på rundt 120 km/t i ifølge byråkratene. Veien har i tillegg midtskillere og de fleste som kjører på veien vet at køen ligger i 115-120 noe som er fullt ut forsvarlig. Hvorfor skal da Politiet bruke tid og ressurser på å ta vanlige folk som følger køen og et forsvarlig tempo i stedet for å benytte ressursene på de trafikkfarlige veiene som Regjeringen ikke evner å ruste opp?

Mistenker fort at det er fartsbøter som inntektskilde for staten som er det viktigste, ikke å fjerne de farligste trafikantene.

Goto Top